top of page

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Bijgewerkt op: 8 feb. 2022


SPECIAL LONEN | Je kan door de coronacrisis de loonsubsidie NOW 5.0 en NOW 6.0 aanvragen.


NOW 5.0

De NOW 5.0 heeft betrekking op de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021. De aanvraagtermijn van de NOW 5.0 is inmiddels verstreken. Die termijn liep van 13 december 2021 tot en met 31 januari 2022. Anders dan bij de voorgaande NOW-regelingen werd het voorschot in één termijn uitbetaald. De vaststelling van de tegemoetkoming is aan t te vragen in de periode van 1 juni 2022 tot en met 22 februari 2023.


NOW 6.0

De NOW 6.0 heeft betrekking op de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022. Deze tegemoetkoming kan worden aangevraagd van 14 februari tot en met 13 april 2022. De NOW 6.0 is bijna hetzelfde als de NOW 5.0.


Omvang tegemoetkoming

De tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies, dat maximaal 90% kan bedragen. Het omzetverlies wordt berekend in vergelijking met het jaar 2019. De loonkosten worden voor 85% vergoed.


Gestart na 1 januari 2019?

Ben je gestart na 1 januari 2019? Dan moet je je omzetverlies ten opzichte van een andere periode berekenen dan het jaar 2019. Welke periode is afhankelijk van de startdatum (zie uwv.nl). Ben je op of na 2 oktober 2021 gestart, dan heb je geen recht op de NOW voor de periode januari tot en met maart 2022.


Wijziging opslag

De tegemoetkoming is gebaseerd op je loonsom in oktober 2021. Deze loonsom wordt verhoogd met 30% in plaats van met 40% zoals vorig jaar gold voor de NOW. Dit heeft te maken met een andere wijze van berekening. Per saldo blijft de tegemoetkoming echter gelijk.


Een overzicht van de verschillen van de diverse NOW-regelingen is te vinden op de site van het UWV.


Comments


bottom of page