top of page

Tot 1 oktober aanvraag uitstel van betaling belasting


Vanwege de coronacrisis kan je voor de meeste belastingschulden uitstel van betaling krijgen. De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot en met september 2020.


Voor welke belastingen is uitstel mogelijk?

Uitstel is mogelijk voor de vijf volgende algemene belastingsoorten: loonbelasting, btw, inkomstenbelasting, Zvw-premie en vennootschapsbelasting.


Hiernaast kunnen ondernemers online of in dezelfde brief waarin je uitstel aanvraagt voor bovengenoemde belastingen, apart aangeven ook uitstel van betaling aan te vragen voor kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater, accijnzen en de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.


Hoe vraag je uitstel aan?

Je kan online of schriftelijk uitstel van betaling aanvragen voor bovengenoemde belastingen. Je krijgt dan automatisch uitstel voor drie maanden.


In één keer aanvragen

Je kan voor de eerstgenoemde algemene vijf belastingen in één keer uitstel aanvragen. Je hoeft dus niet te wachten totdat je alle vijf de aanslagen hebt gehad. Voor de overige belastingen geef je in het online formulier of in de brief apart aan of je uitstel wil. De uitstel van drie maanden geldt voor alle belastingen na ontvangst van de aanvraag. Dit geldt ook voor alle nieuwe aanslagen voor de belastingen waarvoor je uitstel hebt aangevraagd en die je binnen deze termijn van drie maanden ontvangt. Krijg je aanslagen voor belastingen waarvoor je nog geen uitstel van betaling hebt aangevraagd, dan kan je hiervoor alsnog apart uitstel aanvragen. Ook dit kan online.


Boetes en rente

Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen in deze periode, hoeven niet te worden voldaan. Daarnaast zijn de belasting- en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.


Let op! Na het uitstel van drie maanden moet je alle belastingen ineens betalen. Lukt dit niet, dan kan je langer uitstel aanvragen.


Langer uitstel?

Langer uitstel is tot nu toe alleen schriftelijk aan te vragen. Een voorwaarde is dat jouw problemen hoofdzakelijk door de coronacrisis worden veroorzaakt, bijvoorbeeld omdat je maar beperkt geopend mag zijn. Je moet dit in je verzoek tot uitstel aangeven. Is je belastingschuld groter dan € 20.000, dan is een verklaring nodig van een derde-deskundige.


Derde-deskundige

Een derde-deskundige is bijvoorbeeld een accountant of belastingadviseur, maar kan ook de brancheorganisatie of een andere deskundige zijn. Deze mag niet bij jou in dienst zijn en moet aangeven dat er betalingsproblemen zijn die hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn veroorzaakt. Ook moet de derde-deskundige een liquiditeitsprognose met de verklaring indienen en aangeven op basis van welke gegevens deze is opgesteld.


Let op! Ondernemers die langer uitstel aanvragen dan drie maanden mogen over 2020 geen dividenden en bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen.


Betalingsregeling

Vraag je langer dan drie maanden uitstel? Dan wordt bij het aflopen van het uitstel een passende betalingsregeling geboden. Het is nog niet duidelijk wat die betalingsregeling inhoudt.


Comments


bottom of page