top of page

TVL derde kwartaal vanaf 31 augustus aan te vragen


Ondernemers met minstens 30% omzetverlies kunnen voor het derde kwartaal van dit jaar vanaf 31 augustus TVL aanvragen. Aanvragen moet digitaal bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).


Aanvraagperiode

De aanvraagperiode loopt van 31 augustus 2021 8.00 uur tot 26 oktober 2021 17.00 uur. Als jouw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je eerst een voorschot van 80%. Pas als na afloop van de periode in 2022 het omzetverlies definitief wordt vastgesteld, ontvang je het restant.


Referentieperiodes

Je kan het omzetverlies naar keuze bepalen aan de hand van twee referentieperiodes. Standaard zijn dit het derde kwartaal van 2019 of het derde kwartaal van 2020. Alleen voor bedrijven die pas na 1 juli 2019 zijn gestart gelden andere referentieperiodes.


TVL afhankelijk van omzetverlies

Hoeveel TVL je ontvangt, is afhankelijk van je omzetverlies. Bij 100% omzetverlies is ook de TVL maximaal, namelijk 100%. Daarbij worden niet je werkelijke vaste lasten vergoed, maar je vaste lasten op basis van branchegegevens. De TVL kan dus meer of minder zijn dan het werkelijke bedrag van jouw vaste lasten.


Minimum en maximum TVL

Het minimum subsidiebedrag per kwartaal is € 1.500. Het maximum subsidiebedrag per kwartaal is € 550.000 voor mkb-bedrijven en € 600.000 voor grote ondernemingen.


Extra opslag land- en tuinbouw

Land- en tuinbouwbedrijven ontvangen een extra opslag voor de speciale kosten om planten en dieren in leven te houden. Deze opslag van 21% komt bovenop de TVL met een maximum van € 225.000 voor de hele coronaperiode.


Comments


bottom of page