top of page

UBO-register vanaf 27 september openbaar


Het is de bedoeling dat het UBO-register dit jaar vanaf 27 september openbaar wordt. Dit maakten de ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Hoekstra (Financiën) eerder aan de Tweede Kamer bekend.


UBO-register

Het UBO-register is bedoeld om inzicht te geven in de belanghebbenden van juridische entiteiten, zoals bv’s. Het invoeren van het register hangt samen met de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).


Registreer op tijd

Voor rechtspersonen en personenvennootschappen die op of na 27 september 2020 worden opgericht, moet je meteen bij de inschrijving in het Handelsregister de UBO’s aanmelden bij de Kamer van Koophandel (KvK). Bij entiteiten die vóór 27 september 2020 zijn opgericht, heb je achttien maanden de tijd om de UBO’s (Ultimate Beneficial Owners: natuurlijke personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben) aan te melden bij de KvK. Let op: niet op tijd melden is een economisch delict.


Wie moeten zich aanmelden?

  • Rechtspersonen: onder andere een bv, nv - voor zover niet-beursgenoteerd -, coöperatie, vereniging, stichting en kerkgenootschap;

  • Personenvennootschappen: vennootschap onder firma, maatschap en commanditaire vennootschap.


Vertraging

Het UBO-register had eigenlijk per 1 januari van dit jaar openbaar moeten zijn, maar vraagtekens inzake de privacy van het register zorgden voor de nodige vertraging.


Trustwetgeving in de maak

Het is de bedoeling dat er ook voor trusts en soortgelijke constructies een UBO-register komt. De wetsvoorbereiding is afgerond en de wetsvoorstellen zullen na de zomer bij de Raad van State worden ingediend.


Neem gerust contact op als je vragen hebt over het UBO-register.


Comments


bottom of page