top of page

Uiterlijk 31 juli berekening tegemoetkomingen Wtl

Bijgewerkt op: 26 jul. 2021


Als je als werkgever recht hebt op tegemoetkomingen volgens de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) valt uiterlijk 31 juli de berekening van de tegemoetkoming in de bus. Je ontvangt de tegemoetkoming daarna binnen zes weken.


Wet tegemoetkomingen loondomein

De Wet tegemoetkomingen loondomein bestaat uit een drietal tegemoetkomingen voor werkgevers. Deze tegemoetkomingen in de loonkosten hebben betrekking op werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Het betreft het loonkostenvoordeel (LKV) voor gehandicapte en oudere werknemers, het lage inkomensvoordeel (LIV) en het lage inkomensvoordeel voor jongeren (jeugd-LIV).


Voorlopige berekening

Je hebt uiterlijk 14 maart een voorlopige berekening van de tegemoetkomingen gehad. Dit betreft de tegemoetkomingen over het jaar 2020. Hierin staat per werknemer het bedrag van de tegemoetkoming gespecificeerd. Bij fouten was deze tot 1 mei te wijzigen.


Definitieve berekening

De definitieve berekening van de tegemoetkomingen ontvang je uiterlijk 31 juli. Het bedrag van de tegemoetkomingen ontvang je uiterlijk zes weken later.


Fouten in aangiften?

Heb je fouten gemaakt in de aangiften voor de loonheffingen over 2020, dan ben je verplicht die te herstellen. Je krijgt hierdoor echter geen hogere Wtl. Heb je echter te veel Wtl ontvangen, dan zal de Belastingdienst dit bedrag wel terugvorderen.


Vragen over de beschikking Wtl? Laat het ons weten. We helpen je graag.


Commenti


bottom of page