top of page

Uiterlijk 31 maart mededeling realisatie WBSO 2022 indienen


Innovatieve ondernemers die de WBSO voor 2022 hebben aangevraagd en een S&O-verklaring hebben gekregen, moeten uiterlijk 31 maart 2023 de 'mededeling van de realisatie' indienen. Dit doe je via het aanvraagportaal op de site van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).


WBSO

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor ondernemers met personeel die speur- en ontwikkelingswerkzaamheden verrichten en in een tegemoetkoming voor de hiermee verband houdende overige kosten.


Zelfstandig ondernemers zonder personeel die zelf minstens 500 uren aan S&O-werkzaamheden besteden, krijgen via de WBSO een vaste aftrek op de winst voor de uren én overige kosten samen.


Let op! Starters hebben recht op een verhoogde aftrek.


Melding ondernemer met personeel

Ondernemers met personeel moeten het totaal aantal uren melden dat aan speur- en ontwikkelingswerkzaamheden is besteed. Ook als er geen uren zijn gemaakt, moet je dit doorgeven. Voor de overige kosten die hiermee samenhangen, kon je als ondernemer met personeel bij de aanvraag kiezen voor een vast bedrag per uur (forfait). Heb je dit niet gedaan, dan moet je nu ook de werkelijke kosten doorgeven.


Tip: als dga ben je ook een personeelslid van je onderneming. Jouw uren tellen dus ook mee als je speur- en ontwikkelingswerkzaamheden verricht.


Melding zelfstandig ondernemer zonder personeel

Zelfstandig ondernemers zonder personeel die een vaste aftrek op de winst claimen, dus de WBSO hebben aangevraagd voor eigen gemaakte uren en kosten, hoeven alleen hun werkelijke uren te melden als ze in 2022 niet aan de minimale 500 uren aan speur- en ontwikkelingswerk zijn toegekomen.


Let op! Als je gedurende het WBSO-traject genoodzaakt bent om je bedrijf te beëindigen, ben je verplicht om binnen één maand de gerealiseerde uren en eventuele kosten en uitgaven aan de RVO door te geven.


Boetes

Moet je een mededeling realisatie van de WBSO indienen en doe je dit niet voor 1 april 2023, dan ontvang je een boete. Via een herinnering krijg je dan ook de gelegenheid alsnog een mededeling in te dienen. Doe je dit dan niet, dan gaat de RVO ervan uit dat er geen speur- en ontwikkelingswerkzaamheden zijn verricht en moet je de volledig toegekende tegemoetkoming terugbetalen. Bovendien ontvang je dan nogmaals een boete.


Kommentare


bottom of page