top of page

Uiterlijk 8 maart vaststellingsverzoek TVL Q2 indienen


Als je voor het tweede kwartaal van 2021 de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) hebt aangevraagd, moet je uiterlijk 8 maart van dit jaar een vaststellingsverzoek indienen. Met dit vaststellingsverzoek geef je de definitieve omzetdaling over de periode door.


TVL

De TVL is een tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die tijdens de coronacrisis met een omzetdaling geconfronteerd worden. De omzetdaling voor het tweede kwartaal van 2021 moest minimaal 30% zijn.


Voorschot

Als je de TVL aanvraagt, ontvang je eerst een voorschot. Dit is gebaseerd op je schatting van de omzetdaling. Blijkt de werkelijke omzetdaling af te wijken, dan wordt dit gecorrigeerd bij de definitieve toekenning van de TVL.


Stuur bewijs mee

Stuur bij het vaststellingsverzoek het bewijs van je omzet mee. Dit kunnen bijvoorbeeld de btw-aangiftes van de betreffende subsidieperiode zijn. De uitbetaling van de TVL verloopt dan sneller.


Deadline 8 maart

Je kan het vaststellingsverzoek voor het tweede kwartaal van 2021, dus april tot en met juni, indienen bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) tot 8 maart 2022 23.59 uur. Vergeet dit niet, want als je geen vaststellingsverzoek indient, moet je de ontvangen TVL over dit kwartaal weer terugbetalen.


Let op! Bij een TVL-aanvraag van € 125.000 of meer moet je ook gelijk een accountantsproduct meesturen bij het indienen van de vaststelling.


Comments


bottom of page