top of page

Uitstel opgaaf UBD ook telefonisch mogelijk


Eerder was al bekend dat het mogelijk is om uitstel te vragen voor de opgaaf Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD). De Belastingdienst meldt nu dat dit ook telefonisch kan.


Renseigneringsverplichting/opgaaf UBD

Het verplicht doorgeven aan de Belastingdienst van betaalde bedragen aan derden wordt ook wel de renseigneringsverplichting genoemd. Voor de jaren vanaf 2022 zijn inhoudingsplichtigen en bepaalde collectieve beheersorganisaties verplicht uit eigen beweging de betalingen aan natuurlijke personen door te geven (de opgaaf Uitbetaalde Bedragen aan Derden, ook wel opgaaf UBD genoemd).


Uitzonderingen

Voor bepaalde betalingen geldt een uitzondering, die hoef je niet door te geven. Dit geldt bijvoorbeeld voor betalingen aan natuurlijke personen voor werkzaamheden en diensten waarvoor een factuur is uitgereikt met btw.


Let op! De Belastingdienst is van mening dat deze uitzondering niet geldt voor betalingen aan natuurlijke personen voor werkzaamheden en diensten waarvoor een btw-vrijstelling geldt. Ook voor de ondernemer die de kleineondernemersregeling (KOR) toepast, geldt de uitzondering niet.


Uitstel voor het doen van de opgaaf UBD

De opgaaf UBD moest je uiterlijk 31 januari 2023 doen. Eerder was als bekend dat het mogelijk was om schriftelijk uitstel te vragen bij het belastingkantoor waaronder je valt. Heb je de opgaaf UBD nog niet kunnen doen en heb je nog geen uitstel gevraagd? Vraag dan zo spoedig mogelijk om uitstel. De Belastingdienst meldt nu dat je ook telefonisch contact op kan nemen met de Belasting Telefoon (0800-0543) met een verzoek om uitstel. Zij helpen je dan verder met het uitstelverzoek.


Heb je nog vragen over de renseigneringsverplichting/opgaaf UBD? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag.


Commenti


bottom of page