Uitstel van betaling belasting wegens coronavirus


Heb je betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis, dan kunnen wij bij de Belastingdienst een verzoek indienen voor bijzonder uitstel van betaling. Dit uitstel van betaling is mogelijk voor de inkomstenbelasting, de loonbelasting, de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting.


De Belastingdienst verleent uitstel van betaling als wij kunnen motiveren dat je door de coronacrisis in de betalingsproblemen bent gekomen. Met dit verzoek sturen we een verklaring van een derde deskundige mee. Uit deze verklaring moet blijken dat:

  • Sprake is van werkelijk bestaande, acute betalingsproblemen (en niet om bijvoorbeeld betalingsproblemen die in de toekomst zullen ontstaan).

  • Betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn.

  • Je de betalingsproblemen vóór een bepaald tijdstip oplost.

  • De onderneming levensvatbaar is.


Een derde deskundige kan een externe consultant, een externe financier, een brancheorganisatie, een accountant of financieel adviseur zijn.


Verzuimboete

De Belastingdienst beoordeelt het verzoek voor bijzonder uitstel van betaling per geval en houdt tot die tijd de invordering aan. In voorkomende gevallen draait de Belastingdienst een eventuele verzuimboete terug. Het formulier en de verklaring van derde en motivering sturen we naar de Belastingdienst in Heerlen.


Aanpassen voorlopige aanslag

Heb je een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting ontvangen en verwachten we een lagere winst door de coronacrisis, dan dienen we voor jou een verzoek tot wijziging voorlopige aanslag in.


Andere maatregelen

Eind vorige week hebben de ministers Hoekstra, Koolmees en Wiebes ook andere maatregelen toegelicht.


  • Werktijdverkorting en mogelijke opschaling Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en aan alle voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor de huidige regeling werktijdverkorting. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt momenteel aan het uitvoeren en opschalen van deze regeling. Omdat zzp'ers geen personeel hebben, kunnen zij geen beroep doen op de werktijdverkortingsregeling. Voor zzp'ers die door de uitbraak van het coronavirus in de problemen komen, is er het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) dat wordt uitgevoerd door gemeenten.

  • Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) Bedrijven in het mkb met liquiditeitsproblemen door de gevolgen van het coronavirus, kunnen tijdelijk rekenen op extra gunstige voorwaarden onder de BMKB. Een nieuwe tijdelijke maatregel verhoogt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB van 50% naar 75%. De maatregel is bestemd voor overbruggingskrediet of verhoging van het rekening courant-krediet bij een financier (vaak een bank), met een maximale looptijd van 1 jaar. Ook een aantal overige voorwaarden in de BMKB zal worden versoepeld.


Update 15-3-2020, 22.00 uur

De BMKB-regeling gaat versneld open. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft op 15 maart besloten dat ondernemers zich al kunnen aanmelden vanaf maandag 16 maart 2020. Daarnaast wordt de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot 2 jaar. De getroffen ondernemers kunnen zich melden bij hun kredietverstrekker om voor de regeling in aanmerking te komen.

De regeling is volgens Keijzer ‘essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus’. Bijvoorbeeld voor de eigenaren van cafés, restaurants en sportscholen, die zondag te horen kregen dat zij minstens tot en met 6 april de deuren moeten sluiten.Bron: Belastingdienst/Rijksoverheid via Taxlive.nl