Verdere versoepeling uitstel betalen van belasting


Het kabinet heeft op 17 maart 2020 extra steunmaatregelen bekendgemaakt voor het bedrijfsleven om zodoende de negatieve effecten van het coronavirus zo goed mogelijk te compenseren. Deze maatregelen komen boven op de reeds eerder genomen maatregelen.


Let op! Veel van de maatregelen zijn nog niet tot in detail uitgewerkt. Dat zal de komende tijd gebeuren. We houden dat voor je in de gaten.


Versoepeling uitstel betaling belasting

Het uitstel van betalen van belastingen zal naar alle waarschijnlijkheid nog verder worden versoepeld. Het ministerie van Financiën komt op zeer korte termijn met een nadere duiding.


Wat is er nu al geregeld?

Veel bedrijven zien hun omzet en winst teruglopen, terwijl de kosten en uitgaven gewoon doorgaan. Is dit bij jou het geval, dan kan je bij de Belastingdienst vragen om uitstel van betaling van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.


Schriftelijk onderbouwen

Het verzoek moet schriftelijk worden onderbouwd. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. Bij toekenning zet de Belastingdienst vervolgens de invordering stop. Omdat de verzoeken per geval moeten worden beoordeeld, kunnen de behandeltijden van de Belastingdienst oplopen.


Verzuimboetes

Daarnaast zal de fiscus de zogenoemde verzuimboetes, voor het niet of niet op tijd betalen van belastingen, schrappen of terugdraaien. Dat geldt bijvoorbeeld als de btw te laat wordt betaald.


Let op! Je moet binnen vier weken na het aanvragen van uitstel een verklaring van een derde deskundige opsturen. Dit is bijvoorbeeld je eigen accountant, een externe consultant, een externe financier, een brancheorganisatie of een financieel adviseur.


Uit die verklaring moet duidelijk worden dat er sprake is van bestaande betalingsproblemen die van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus en dat je onderneming levensvatbaar is.


 

Disclaimer - Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.