top of page

Verduurzaming zakelijk wagenpark


PRINSJESDAGSPECIAL 2022 | Om de leveringszekerheid van gas te waarborgen, heeft het kabinet maatregelen genomen die op korte termijn leiden tot extra CO2-uitstoot. Het kabinet wil de extra CO2-uitstoot compenseren met een pakket aan alternatieve maatregelen die het heeft aangekondigd in de aanbiedingsbrief concept Klimaatnota.


Het gaat onder andere om de volgende maatregelen:

  • Versnelling elektrificatie in de industrie en glastuinbouw door middel van een normering van bijvoorbeeld e-boilers, in combinatie met subsidie.

  • Versnelde verduurzaming van het zakelijke wagenpark. Hierbij worden de mogelijkheden verkend om per 2024/2025 een normering in te stellen waarbij alle nieuwe zakelijke auto’s emissievrij moeten zijn.

  • Versnelling van biobased en circulair bouwen en verbouwen gericht op minder gebruik van bouwmaterialen met een hoge CO2-uitstoot, het vergroten van het gebruik van biobased en circulaire materialen en CO2-vastlegging in gebouwen.

Het kabinet zal deze maatregelen de komende maanden nader uitwerken. Deze worden meegenomen als onderdeel van de integrale besluitvorming over aanvullend klimaatbeleid in de reguliere begrotingscyclus in het voorjaar van 2023.


Comments


bottom of page