Verminder gebruikelijk loon met kostenvergoedingen en auto van de zaak


Kostenvergoedingen kan je, mits deze individualiseerbaar zijn, in mindering brengen op het gebruikelijk loon. Het maakt niet uit of de kostenvergoedingen belast of onbelast zijn.


Denk bijvoorbeeld aan een onbelaste vergoeding voor maaltijden of reiskosten. Ook de bijtelling vanwege privégebruik van de auto van de zaak telt mee voor het gebruikelijk loon. Bij een auto van bijvoorbeeld € 60.000 en een bijtelling van 22%, is het gebruikelijk loon dus met € 60.000 x 22% = € 13.200 lager vast te stellen.


Door de vermindering van het gebruikelijk loon, dat in 2020 minstens € 46.000 moet bedragen, betaal je als dga minder belasting in box 1.