top of page

Voorkom belastingrente: verzoek om een voorlopige aanslag


Met betrekking tot de aanslag vennootschapsbelasting 2020 rekent de Belastingdienst vanaf 1 juli 2021 een rente van 4%! Voorkom belastingrente over 2020 en controleer of jouw voorlopige aanslag juist is. Is deze te laag, vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe voorlopige aanslag aan, als de liquiditeitspositie dat toelaat.


Let op! De belastingrente was tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01% vanwege de coronacrisis.


Overigens is vanaf 2020 in de wet opgenomen dat geen belastingrente in rekening wordt gebracht als de aangifte vennootschapsbelasting wordt ingediend voor de eerste dag van de zesde maand na het tijdvak waarover de belasting wordt geheven (doorgaans 1 juni) en de belastingaanslag wordt vastgesteld overeenkomstig de ingediende aangifte.


Tip: wijkt de winst af, vraag dan op tijd een nieuwe voorlopige aanslag Vpb aan. Hiermee voorkom je de belastingrente van 4% of, bij een teruggave, voorkom je dat dit bedrag renteloos uitstaat bij de Belastingdienst.


Комментарии


bottom of page