top of page

Voorkom dat heffingskortingen verloren gaan


Enkele heffingskortingen zijn nog maar beperkt overdraagbaar aan de partner. Het betreft de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De afbouw van deze kortingen vindt al jaren plaats. Dit jaar kan je nog maar 20% van de kortingen uitbetaald krijgen op voorwaarde dat je fiscale partner wel voldoende belasting betaalt, vanaf 2023 helemaal niets meer.


Degenen die voor 1 januari 1963 geboren zijn, hebben geen last van de beperkte overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting, wel van de beperkingen inzake de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting.


Er is op een aantal manieren aan de beperking van de overdraagbaarheid van de kortingen te ontkomen. Heeft je partner geen of onvoldoende eigen inkomsten, maar heb je wel inkomsten uit aanmerkelijk belang, dan is hiermee het verlies aan heffingskorting op te lossen. Door bijvoorbeeld voor 31 december 2020 dividend uit te keren vanuit de bv’s en dit inkomen in de aangifte aan je partner toe te delen, kunnen de heffingskortingen toch worden benut.


Comentarios


bottom of page