top of page

Voorlopige modelprijzen TEK 2023 ver onder prijs van voorschot


De voorlopige modelprijzen voor de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) zijn bekend. Deze voorlopige modelprijzen liggen ver onder de maximale prijs waarmee het voorschot van 35% van de mogelijke tegemoetkoming is verstrekt.


Indicatie voor definitieve subsidie

Met behulp van de voorlopige modelprijzen kunnen ondernemers een indicatie krijgen over hoeveel TEK ze definitief gaan ontvangen. Dit is daarmee ook een indicatie of en hoeveel verkregen voorschot ze mogelijk moeten terugbetalen of nog extra TEK ontvangen. De definitieve modelprijzen worden eind februari 2024 bekendgemaakt.


Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

De TEK werd in 2022 in het leven geroepen vanwege de zeer sterk gestegen energieprijzen waar met name energie-intensieve bedrijven – dat wil zeggen dat minimaal 7% van de omzet in 2022 bestond uit energiekosten – de dupe van dreigden te worden. Daarom besloot het kabinet dat deze mkb-ondernemingen – onder voorwaarden – recht hebben op een tegemoetkoming, de TEK. 


Modelprijzen

Voor de TEK wordt niet uitgegaan van de werkelijke prijs die je voor energie betaalde, maar van zogenaamde modelprijzen. Bij de berekening van het voorschot dat je ontving, werd voor 2023 nog uitgegaan van een modelprijs van € 3,19 voor een kuub gas en van € 0,95 voor een kWh elektriciteit. 

 

Inmiddels zijn de voorlopige modelprijzen voor 2023 bekend. Deze zijn vooralsnog vastgesteld op € 1,36 voor een kuub gas en op € 0,36 voor een kWh elektra. Hiervan moet de ondernemer zelf een bedrag van € 1,19 voor gas en € 0,35 voor elektriciteit dragen. De TEK subsidieert 50% van het verschil. 

 

Op basis van de voorlopige modelprijzen voor 2023 ontvangen ondernemers dus € 0,085 per kuub gas (50% van € 0,17 (= € 1,36 - € 1,19) en € 0,005 per kWh elektriciteit (50% van € 0,01 (= € 0,36 - € 0,35).

 

Let op! Je ontvangt geen subsidie over al het afgenomen gas en elektriciteit. Bij de berekening van de subsidie en het voorschot op de subsidie wordt op het totale verbruik namelijk het zogenaamde prijsplafond – dit is 1.200 kuub voor gas en 2.900 kWh voor elektriciteit – in mindering gebracht.


Bedragen voorschot waarschijnlijk fors te hoog 

Het voorschot aan TEK dat je ontving, bedroeg 35% van de subsidie berekend op basis van de eerder bekende modelprijzen. Dat betekent dat je een voorschot ontving van € 0,35 voor gas (35% van 50% van € 2 (= € 3,19 - € 1,19) en € 0,105 voor elektriciteit (35% van 50% van € 0,60 (€ 0,95 - € 0,35). Op basis van de voorlopig vastgestelde modelprijzen ontving je dus € 0,265 per kuub gas te veel voorschot en € 0,10 per kWh elektriciteit te veel voorschot.

 

Let op! Deze berekening is nog gebaseerd op de voorlopig vastgestelde modelprijzen. De definitieve modelprijzen worden pas eind februari 2024 bekend.


Rekentool

Op de site van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) is ook een tool beschikbaar waarmee ondernemers kunnen berekenen hoeveel TEK ze waarschijnlijk definitief zullen ontvangen op basis van de voorlopige modelprijzen. 


TEK terugbetalen?

Heb je als voorschot te veel tegemoetkoming ontvangen, dan hoef je het te veel ontvangen bedrag niet terug te betalen als dit onder de € 500 is. Moet je wel terugbetalen, dan moet dat in principe in één keer. Levert terugbetalen echter moeilijkheden op, dan zijn er ruime betalingsregelingen. Ook persoonlijke betalingsregelingen zijn mogelijk, waarbij je maximaal twee jaar mag doen over de terugbetaling van het voorschot TEK. Maak je gebruik van een van deze betalingsregelingen, dan betaal je geen rente.

Comments


bottom of page