top of page

Vraag milieu-investeringsaftrek aan voor milieuvriendelijke auto


Schaf je nog in 2020 een milieuvriendelijke auto aan, dan kom je mogelijk in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek (MIA). De MIA geldt voor een waterstofpersonenauto met een CO2-uitstoot van 0 gr/km. Voor deze auto geldt ook de VAMIL (willekeurige afschrijving van 75% van de aanschaffingskosten). Voor elektrische auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gr/km kan je eveneens MIA verkrijgen.


Er gelden verschillende aftrekpercentages en er zijn maxima gesteld aan de in aanmerking te nemen investeringsbedragen.


Soort auto MIA % Maximaal in aanmerking VAMIL

te nemen investeringsbedrag

Waterstofpersonenauto

(CO2-uitstoot = 0) 36% € 75.000 Ja

Elektrische auto

(CO2-uitstoot = 0) 13,5% € 40.000 Nee


Let op! Om in aanmerking te komen voor de MIA en VAMIL, moet je de investering binnen drie maanden nadat je de investeringsverplichting bent aangegaan, melden bij RVO.nl. Bent je te laat, dan komt je niet meer in aanmerking voor de aftrek!

Het is nog niet bekend of de MIA en VAMIL ook in 2021 gelden voor de milieuvriendelijke auto, omdat de nieuwe milieulijsten voor de MIA 2021 pas eind 2020 bekend worden gemaakt.


Ook voor de oplaadpaal van de elektrische auto op eigen terrein en voor eigen gebruik geldt in 2020 nog de MIA. Het aftrekpercentage voor de oplaadpaal bedraagt 36%. Daarnaast mag op deze laadpaal voor 75% willekeurig afgeschreven worden (VAMIL). Laadpalen waarvan de investeringskosten minder dan € 2.500 bedragen, komen niet in aanmerking voor de MIA/VAMIL, tenzij deze samen met de elektrische auto worden aangemeld.


Comments


bottom of page