Vraag nu subsidie ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw aan


Land- en tuinbouwbedrijven die in het eerste kwartaal van 2022 te maken hebben met een omzetverlies van minstens 30%, kunnen uiterlijk tot en met 2 mei 2022 de subsidie OVK, ongedekte vaste kosten, aanvragen. De OVK is een aanvulling op de TVL.


Voorwaarden OVK

De OVK is bestemd voor land- en tuinbouwbedrijven als ze de grens van de maximale TVL, Tegemoetkoming Vaste Lasten, van € 290.000 bereikt hebben. Tevens wordt je omzet van het eerste kwartaal in 2022 vergeleken met de omzet in het eerste kwartaal van 2019. Als je een omzetverlies van minstens 30% hebt, én je hebt de maximale TVL aangevraagd of je hebt al bericht dat je deze gaat ontvangen, heb je recht op OVK.


Omvang subsidie

Je krijgt 70% van de ongedekte vaste kosten vergoed. Per kwartaal is er voor mkb-bedrijven een maximum-OVK van € 550.000 en van € 600.000 voor grotere bedrijven.


Aanvragen

Aanvragen van de subsidie kan digitaal tot en met 2 mei 17.00 uur 2022 bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Hiervoor heb je eHerkenning nodig met minimaal niveau 3.


Vaststelling

Uiterlijk 28 februari 2023 moet een aanvraag voor vaststelling van de subsidie worden ingediend. Daarvoor moet je beschikken over cijfers inzake het werkelijke omzetverlies. Blijkt dan dat het werkelijke omzetverlies groter is, dan ontvang je een nabetaling. Is dit lager, dan kan dit ertoe leiden dat je de subsidie geheel of deels moet terugbetalen.