top of page

Vraag uiterlijk 2 oktober 2023 TEK aan


Ben je ondernemer in het mkb en heb je een energie-intensief bedrijf, vraag dan uiterlijk 2 oktober 2023 voor 17.00 uur de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) aan. De TEK kan maximaal €160.000 per onderneming bedragen. De TEK is met terugwerkende kracht aan te vragen voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.


Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

De TEK werd vorig jaar in het leven geroepen vanwege de zeer sterk gestegen energieprijzen, waar met name energie-intensieve bedrijven de dupe van dreigden te worden. Daarom besloot het kabinet dat via de TEK een subsidie verstrekt kon worden als je als mkb-ondernemer meer voor je energie betaalde dan € 1,19 per m3 gas en € 0,35 per kWh energie.


Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarde is dat jouw bedrijf energie-intensief is, dat wil zeggen dat de energiekosten minstens 7% van de omzet bedragen. Ook geldt de TEK alleen voor het mkb. Dat wil zeggen dat je maximaal 250 werknemers (fulltime) in dienst hebt, de omzet maximaal € 50 miljoen bedraagt en/of de balanstotaal maximaal € 43 miljoen is. Ook stichtingen, verenigingen en instellingen kunnen de TEK aanvragen als ze aan de voorwaarden voldoen. Je vindt alle voorwaarden voor de TEK hier.


Aanvragen

De TEK is nog tot 2 oktober 2023 17.00 uur digitaal aan te vragen bij RVO.nl. De subsidie bedraagt 50% van de prijs boven de genoemde minima, waarbij uit wordt gegaan van een maximumprijs voor gas van € 3,19 per m3 en voor elektra van € 0,95 per kWh. Wordt jouw aanvraag gehonoreerd, dan krijg je in eerste instantie een voorschot van 35% van de uiteindelijke subsidie.


EHerkenning

Voor de aanvraag heb je eHerkenning nodig, niveau 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' of hoger. Zzp’ers en ondernemers met een eenmanszaak kunnen ook DigiD gebruiken als ze degenen zijn die bij de KVK geregistreerd staan als eigenaar of bestuurder van de onderneming.


Comments


bottom of page