top of page

Wet DBA


SPECIAL LONEN 2023 | Op 16 december 2022 is een voortgangsbrief gepubliceerd over het werken met en als zelfstandige. De jarenlange groei van het aantal zelfstandigen zorgt voor positieve effecten, maar heeft ook nadelen. Zelfstandig ondernemers moeten de vrijheid en ruimte houden om te ondernemen binnen de regels die daarvoor gelden.


Om de balans te herstellen en het werken met en als zelfstandige toekomstbestendiger te maken, is een aantal maatregelen aangekondigd.

  1. Het creëren van een gelijker speelveld voor contractvormen van werknemers en zelfstandigen. In 2023 is de financiële prikkel verkleind door de versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek en uitfasering van de fiscale oudedagsreserve.

  2. Het verduidelijken van de regels over wanneer als werknemer gewerkt wordt en wanneer als zelfstandige gewerkt kan worden. Bij de beoordeling van het gezag is nu sprake van een materiële toets waarbij beoordeeld wordt in hoeverre toezicht kan worden uitgeoefend en instructies kunnen worden gegeven. Dit criterium zal wettelijk nader worden ingevuld, waarbij ook van belang is of de werkzaamheden organisatorisch zijn ingebed in de onderneming van de opdrachtgever en of sprake is van zelfstandig ondernemerschap. Deze elementen worden de komende tijd verder ingevuld.

  3. Het versterken en verbeteren van de handhaving en – in voorbereiding – op afschaffen van het handhavingsmoratorium per 1 januari 2025. Om dit te realiseren, gaat de Belastingdienst actief samenwerken met belanghebbenden om er zoveel mogelijk voor te zorgen dat de markt weet welke regels gelden en daarmee kan werken.


Comentarios


bottom of page