top of page

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2022 verhoogd


Het wettelijk minimumloon gaat per 1 juli 2022 omhoog naar € 1756,20 bruto per maand, € 405,30 bruto per week en € 81,61 bruto per dag. Mogelijk gaat het minimumloon sneller omhoog naar € 14,00 per uur. Daarover wordt nog overleg gevoerd door het kabinet met de verschillende oppositiepartijen.


Hieronder staan de nieuwe minimumloontabellen per 1 juli 2022.


Vaste percentages voor jongere werknemers

Alle werknemers die het minimumloon betaald krijgen, gaan er 1,81% op vooruit. De bedragen gelden voor werknemers die fulltime werken.

Leeftijd % Per maand Per week Per dag

21 jaar en ouder 100% € 1.756,20 € 405,30 € 81,06

20 jaar 80% € 1.404,95 € 324,25 € 64,85

19 jaar 60% € 1.053,70 € 243,20 € 48,64

18 jaar 50% € 878,10 € 202,65 € 40,53

17 jaar 39,5% € 693,70 € 160,10 € 32,02

16 jaar 34,5% € 605,90 € 139,85 € 27,97

15 jaar 30% € 526,85 € 121,60 € 24,32


Het brutominimumloon per uur bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband:


Leeftijd 36 uur/week 38 uur/week 40 uur/week

21 jaar en ouder € 11,26 € 10,67 € 10,14

20 jaar € 9,01 € 8,54 € 8,11

19 jaar € 6,76 € 6,40 € 6,08

18 jaar € 5,63 € 5,34 € 5,07

17 jaar € 4,45 € 4,22 € 4,01

16 jaar € 3,89 € 3,69 € 3,50

15 jaar € 3,38 € 3,20 € 3,04


Voor parttimers loon naar rato

Werkt een werknemer minder dan fulltime, dan geldt ook een lager minimumloon. Dat is afhankelijk van wat uw organisatie als fulltime werkweek hanteert.


Voor BBL gelden andere percentages

Voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar die werken op basis van een arbeidsovereenkomst in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL), gelden andere percentages.


Leeftijd % Per maand Per week Per dag

20 jaar 61,50% € 1.080,05 € 249,25 € 49,85

19 jaar 52,50% € 922,00 € 212,80 € 42,56

18 jaar 45,50% € 799,05 € 184,40 € 36,88


Het brutominimumloon per uur bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband:


Leeftijd 36 uur/week 38 uur/week 40 uur/week

20 jaar € 6,93 € 6,56 € 6,24

19 jaar € 5,92 € 5,60 € 5,32

18 jaar € 5,13 € 4,86 € 4,61


Minimumloon gekoppeld aan gemiddelde contractloonstijging

Het minimumloon is gekoppeld aan de gemiddelde contractloonontwikkeling. Dat is geregeld in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Uitgangspunt is dat welvaartsontwikkeling ook merkbaar moet zijn voor werknemers met een minimumloon en voor uitkeringsgerechtigden.


Er wordt uitgegaan van de gemiddelde procentuele ontwikkeling van de contractlonen in de marktsector, de gepremieerde en gesubsidieerde sector en bij de overheid. Het minimumloon wordt twee keer per jaar verhoogd, in januari en in juli.


Versnelde verhoging naar € 14 bruto per uur?

Wanneer sprake is van een bovenmatige loonontwikkeling of als heel veel mensen gebruik moeten maken van sociale zekerheidsregelingen, kan door de minister worden afgeweken van de gemiddelde contractloonontwikkeling. Dat is nu actueel, gezien de hoge inflatie. Mogelijk wordt om die reden het minimumloon sneller verhoogd naar € 14 per uur. Deze verhoging was al afgesproken in het coalitieakkoord, maar wordt nu waarschijnlijk vervroegd.


Comments


bottom of page