top of page

Wijzigingen 2020 Gemeenschappelijk landbouwbeleid


Ook dit jaar kent het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) weer een aantal wijzigingen. Met dit beleid wil de Europese Unie zorgen voor duurzaam, voedzaam, veilig en betaalbaar voedsel in Europa. Wat is er veranderd per 2020?


Vervallen betalingsrechten

Vanaf 2020 vervalt na twee jaar het aantal betalingsrechten waarvoor je twee jaar achtereen geen subsidiabele landbouwgrond hebt. Tot en met 2019 werden betalingsrechten om de beurt benut om vervallen te voorkomen. Wil je voorkomen dat betalingsrechten vervallen, dan kan je ervoor kiezen om de extra betalingsrechten te verkopen of te verhuren. Of je huurt of koopt meer landbouwgrond.


Let op! Dit moet je uiterlijk op 15 mei 2020 geregeld hebben.


EA-pakket Veldleeuwerik verdwijnt

Je kan als landbouwer meehelpen aan de vergroening van het landschap door een gedeelte van jouw grond in te zetten als ecologisch aandachtsgebied (EA). Er zijn verschillende manieren om aan deze eis te voldoen. In 2020 kan je echter niet meer kiezen voor het EA-pakket Veldleeuwerik.


Nieuw subsidiabel gewas

Vanaf 2020 is er een nieuw subsidiabel gewas, waardoor je subsidie kunt aanvragen voor percelen met Wilde rijst.


Sanctie graasdierpremie

Op 15 mei 2020 moeten schapen en vrouwelijke vleesrunderen goed geregistreerd staan in het Identificatie en Registratiesysteem (I&R). Alleen dan zijn je dieren subsidiabel voor de graasdierpremie. De dierregistratie in I&R moest hiervoor op 31 december 2019 al kloppen, anders krijg je een sanctie.


Let op! Doe je voor 15 mei 2020 nog een herstelactie in I&R, dan krijg je nog wel subsidie maar ook een sanctie op de graasdierpremie.


Brede weersverzekering

De Tegemoetkoming premie brede weersverzekering heet vanaf 2020 Brede weersverzekering.


Je hoeft vanaf 2020 over deze verzekering geen assurantiebelasting meer te betalen. Daardoor wordt een brede weersverzekering goedkoper en daalt de subsidie voor de Brede weersverzekering. In 2020 is de subsidie 63,7% van je premie. In 2019 was dat 65%.


Let op! Vanaf 2020 kan je ook kiezen voor een verzekering met een lagere schadedrempel, waardoor je al een schadevergoeding kunt krijgen als 20% van de oogst mislukt door weersomstandigheden.


Comments


bottom of page