top of page

Willekeurig afschrijven in 2023


EINDEJAARSTIP 2023 | In 2023 mag je op een aantal nieuwe investeringsgoederen willekeurig afschrijven. Hierdoor is de winst in 2023 te verlagen, hetgeen een directe belastingbesparing kan opleveren. Anderzijds kan je daardoor de resterende jaren minder afschrijven, zodat je dan meer belasting betaalt. Willekeurig afschrijven hoeft dus niet altijd voordelig te zijn, bijvoorbeeld als de winst in 2023 belast wordt tegen een lager tarief dan in de komende jaren.


De faciliteit betekent dat je – rekening houdend met de restwaarde – 50% van het bedrijfsmiddel willekeurig mag afschrijven, dus ook in bijvoorbeeld één jaar; de overige 50% moet je op de normale manier afschrijven. Maar je mag er ook juist voor kiezen om over de helft van het investeringsbedrag – minus restwaarde – minder of helemaal niet af te schrijven, zodat je in de komende jaren meer kan afschrijven.


Deze tijdelijke regeling voor willekeurig afschrijven geldt alleen voor bedrijfsmiddelen waar je in 2023 in hebt geïnvesteerd of waarvoor je in 2023 voortbrengingskosten hebt gemaakt.


Onderstaande bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking voor willekeurige afschrijving:

  • gebouwen

  • schepen

  • vliegtuigen

  • bromfietsen en motoren

  • personenauto’s die niet zijn bestemd voor beroepsvervoer, met uitzondering van auto’s zonder CO2-uitstoot

  • immateriële activa zoals vergunningen en goodwill

  • dieren

  • bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk zijn bestemd voor verhuur

  • voor het openbaar verkeer openstaande wegen en paden, inclusief bruggen, viaducten, duikers en tunnels

  • bedrijfsmiddelen die al willekeurig worden afgeschreven op grond van een andere regeling


Comments


bottom of page