top of page

Zakelijke kilometers 2023 onbelast tegen € 0,23?


De onbelaste vergoeding aan werknemer van zakelijke kilometers bedraagt in 2023 nog € 0,21 per kilometer, maar gaat in 2024 omhoog naar € 0,23 per kilometer. In sommige gevallen kan je zakelijke kilometers die in 2023 zijn gemaakt, in 2024 ook tegen € 0,23 per kilometer onbelast vergoeden.

Uitbetaling in 2024

Je mag € 0,23 per kilometer voor in december 2023 gemaakte zakelijke kilometers onbelast vergoeden, als je deze vergoeding in januari 2024 betaalt aan de werknemer. Maar let op, er gelden nog meer voorwaarden!  

Onvoorwaardelijk recht

Zo moet de werknemer in 2023 al een onvoorwaardelijk recht op vergoeding van de zakelijke kilometers hebben van minimaal € 0,23 per kilometer. Of er een onvoorwaardelijk recht bestaat, hangt af van de arbeidsrechtelijke afspraken die je in 2023 met je werknemer maakt.  

Standaardmethode van verloning: loon-in

Daarnaast moet je een bepaalde manier van verloning, namelijk de ‘loon-in systematiek’, toepassen. De ‘loon-in systematiek’ betekent dat je het loon aangeeft in aangifte van de maand waarin de werknemer het loon geniet. Zo geniet de werknemer de vergoeding van zakelijke kilometers over het jaar 2023 pas in januari 2024, als je deze vergoeding in januari 2024 aan hem of haar betaalt.

 

Let op! De ‘loon-in systematiek wordt normaal gesproken standaard toegepast. Het kan echter zijn dat in het verleden gekozen is om een andere methode, namelijk de ‘loon-over systematiek’ te gebruiken. Als dat zo is, kan je niet zomaar weer overstappen op de ‘loon-in systematiek’. Overleg daarom met ons welke systematiek je gebruikt en welke mogelijkheden je hebt. Zo weet je of je mogelijk in januari 2024 € 0,23 per kilometer onbelast kan uitbetalen aan de werknemer voor in december 2023 gemaakte zakelijke kilometers.  

Andere methode: loon-over

Reken je betalingen in januari 2024 die betrekking hebben op 2023 toe aan december 2023, dan gebruik je de ‘loon-over systematiek’. Als je deze methode in het verleden al toepaste, kan je nu niet zomaar switchen naar de ‘loon-in systematiek’. Als je niet kan switchen, zijn op een vergoeding in januari 2024 van zakelijke kilometers gemaakt in december 2023 gewoon de regels voor 2023 van toepassing. Dit betekent dat de onbelaste vergoeding dan maximaal € 0,21 cent per kilometer bedraagt.

Comments


bottom of page