top of page

Confianza Accountants stelt zich ten doel haar klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht het desondanks voorkomen dat u niet tevreden bent, dan horen wij dat graag.

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? 

Mocht een opdrachtgever en/of andere betrokkenen aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van Confianza dan kan/kunnen deze zich wenden tot de heer C. van der Zwan. 

Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen.

Klachtenformulier

Bedankt voor de inzending!

bottom of page