top of page

1 juli: hoger niveau eHerkenning informatieplicht energiebesparing

Bijgewerkt op: 26 jul. 2021


Heeft jouw bedrijf een informatie- en energiebesparingsplicht, dan is hiervoor vanaf 1 juli 2021 minimaal eHerkenning niveau 2+ met machtiging RVO-diensten niveau eH 2+ nodig. Bezit je nu een lager niveau van eHerkenning, dan moet je dit tijdig opwaarderen.


Wanneer informatie- en energiebesparingsplicht?

Je bent in beginsel verplicht aan de informatie- en energiebesparingsplicht te voldoen als jouw bedrijf jaarlijks 50.000 kWh elektra of 25.000 m3 aardgas of een gelijkwaardige hoeveelheid verbruikt. Er bestaan echter uitzonderingen.


Informatieplicht

Is jouw bedrijf informatieplichtig? Dan had je uiterlijk 1 juli 2019 via de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (rvo.nl) digitaal moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen je hebt uitgevoerd. Heb je nog niet gerapporteerd, doe dit dan alsnog zo snel mogelijk. Vanaf 1 juli van dit jaar is hiervoor het hogere niveau van eHerkenning nodig.


Erkende maatregelenlijsten energiebesparing

De overheid heeft voor 19 bedrijfstakken lijsten met energiebesparende maatregelen opgesteld, zoals voor hotels en restaurants, de detailhandel en de agrarische sector. De lijsten zijn te raadplegen op de site van de RVO.


Terugverdientijd

De terugverdientijd van de maatregelen is maximaal vijf jaar. Zo bevat de lijst voor de detailhandel bijvoorbeeld de optie van een tijdklok om daarmee onnodige ventilatie van ruimtes buiten de bedrijfstijden te voorkomen.


Vragen over de informatie- en/of energiebesparingsplicht? Laat het ons gerust weten.


Comentários


bottom of page