top of page

Richtlijn importwaarde van jonge exclusieve auto’s


Als je een auto uit het buitenland importeert, moet je bpm betalen. De bepaling van de te betalen bpm kan ook voor jonge, exclusieve auto's aan de hand van een koerslijst, aldus de rechter.

Tabel

De bpm die bij import van een gebruikte auto betaald moet worden, stellen we meestal vast aan de hand van een tabel. Via een tabel wordt rekening gehouden met de leeftijd van de auto. Je mag echter van deze tabel afwijken en hiervoor een in de handel algemeen erkende koerslijst gebruiken.

XRAY-inruilwaardesysteem fiscaal erkend

In een zaak die onlangs werd uitgevochten voor het gerechtshof in Arnhem, ging het om de import van jonge, exclusieve auto's. De handelaar die de auto's importeerde hanteerde voor het vaststellen van de waarde het XRAY-inruilwaardesysteem, een landelijk erkend systeem voor autohandelaren ter bepaling van de inruilwaarde van gebruikte auto's.

Koerslijst mag

In de desbetreffende zaak achtte de inspecteur dit systeem echter onbruikbaar, aangezien hierin geen transacties zouden zijn verwerkt van zeer jonge auto’s van exclusieve merken. De werkelijke waarde van de auto's zou volgens hem hoger liggen dan die volgens de koerslijst. Het Hof ging hier echter aan voorbij, aangezien de koerslijst voldoet aan de wettelijke eisen en bovendien niet duidelijk is wat onder een 'exclusief merk' zou moeten worden verstaan.

De staatssecretaris heeft inmiddels laten weten dat geen cassatie ingesteld zal worden bij de Hoge Raad. Dit betekent dat ook voor jonge, exclusieve auto's, wat hieronder ook verstaan mag worden, uitgegaan kan worden van in de handel algemeen erkende koerslijsten ter bepaling van de bpm bij import.

bottom of page