top of page

Minder oudedagsreserve in 2018


Maak je als ondernemer gebruik van de oudedagsreserve, dan kan je dit jaar iets minder van de door jou behaalde winst toevoegen aan deze reserve. Zowel het percentage als het maximumbedrag zijn iets omlaag gegaan.

Oudedagsreserve

De oudedagsreserve is een speciale fiscale faciliteit voor de ondernemer in de inkomstenbelasting om te sparen voor de oude dag. Voldoe je aan het urencriterium en heb je aan het begin van het jaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt, dan mag je een deel van de winst toevoegen aan de oudedagsreserve. Je betaalt over dit deel dan nog geen inkomstenbelasting. In 2018 bedraagt de toevoeging aan de oudedagsreserve 9,44% (2017: 9,8%) van de winst, met een maximum van € 8.775 (2017: € 8.946).

De oudedagsreserve mag in principe niet meer bedragen dan het ondernemingsvermogen. De toevoeging aan de reserve wordt verminderd met eventuele pensioenpremies (bij verplichte deelname aan een beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling) die van de winst worden afgetrokken. Je kunt overigens deze pensioenpremies alleen in aanmerking nemen bij het bepalen van de winst als de premies binnen de fiscale begrenzingen blijven.

Let op! De oudedagsreserve zorgt voor uitstel van belastingheffing, maar niet voor afstel. Op enig moment, vaak als je stopt met de onderneming, moet je afrekenen. Toevoegen aan de oudedagsreserve is meestal alleen aantrekkelijk als je nu in de hoogste belastingschijf zit.

bottom of page