top of page

Jaaropgaaf 2017: check de gegevens


Als werkgever moet je aan de werknemers na afloop van het jaar een jaaropgaaf verstrekken. Die jaaropgaaf is vormvrij. Er moeten echter wel een aantal verplichte gegevens op staan.

Jaaropgaaf 2017

De jaaropgaaf aan de werknemers bevat altijd een aantal verplichte gegevens. Jouw werknemer heeft deze nodig voor zijn aangifte inkomstenbelasting. De meeste gegevens van de jaaropgaaf staan op de loonstaat van de werknemer.

De Belastingdienst heeft een model jaaropgaaf voor 2017 die je kunt gebruiken. Je bent dit echter niet verplicht. De jaaropgaaf is namelijk vormvrij. Heb je de salarisadministratie geautomatiseerd, dan bevat het salarispakket ook een jaaropgaaf voor de werknemers.

Check de gegevens

Gebruik je niet het model van de Belastingdienst, dan moet je er wel voor zorgen dat alle gegevens die op deze model jaaropgaaf staan, ook terugkomen op de jaaropgaaf die je aan de werknemers verstrekt. Het is niet onverstandig om dit te checken. De jaaropgaaf moet, naast de naw-gegevens (naam, adres, woonplaats) van de werknemer en de werkgever, in ieder geval de volgende cumulatieve gegevens over 2017 bevatten:

  1. Loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen

  2. Ingehouden loonheffing

  3. Verrekende arbeidskorting

  4. Of de loonheffingskorting wel of niet is toegepast en met ingang van wanneer

  5. Burgerservicenummer werknemer

  6. Loon voor de Zorgverzekeringswet

  7. Ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet

  8. Verrekende levensloopverlofkorting

  9. Totaal premies werknemersverzekeringen

  10. Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet

Tip: ook de laatste loonstrook van het jaar kan dienen als jaaropgaaf. Daar moeten dan wel de cumulatieve verplichte gegevens op staan. Bovendien moet je aan de werknemer laten weten welke gegevens op deze laatste loonstrook van 2017 tezamen de jaaropgaaf vormen.

bottom of page