top of page

Stel loonkostenvoordeel nog deze maand veilig


Had je in 2017 recht op de premiekorting oudere werknemer en/of de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer, dan heb je mogelijk vanaf 2018 recht op één of meer loonkostenvoordelen. Dat recht moet je dan nog wel veiligstellen in de laatste aangifte loonheffingen van 2017, die je deze maand indient.

Loonkostenvoordelen

Met ingang van 2018 zijn er vier nieuwe loonkostenvoordelen (LKV’s) voor werkgevers. In jouw aangifte loonheffingen kan je, mits voldaan aan de voorwaarden, een verzoek doen voor de volgende tegemoetkomingen:

  • LKV oudere werknemer (56+)

  • LKV arbeidsgehandicapte werknemer

  • LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

  • LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

Let op! De loonkostenvoordelen zijn in plaats gekomen van de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer. De premiekorting jongere werknemer is niet vervangen. Deze is definitief komen te vervallen per 1 januari 2018.

Verzilvering

Had je in 2017 recht op de premiekorting oudere werknemer en/of de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer, dan moet je, om de aanmerking te komen voor één of meer loonkostenvoordelen, de laatste aangifte loonheffingen over 2017 goed invullen. Dat houdt het volgende in:

  • Geef in de aangifte aan dat je voor een werknemer de premiekorting oudere werknemer of arbeidsgehandicapte werknemer toepast.

  • Vul in deze aangifte het bedrag aan premiekorting in waar je recht op hebt.

Kan je deze stappen nog niet doen, bijvoorbeeld omdat de werknemer net in dienst is en je daardoor nog geen doelgroepverklaring hebt, corrigeer de laatste aangifte loonheffingen over 2017 dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk op 1 mei 2018.

Let op! Vergeet niet om in de aangifte loonheffingen over 2018 het desbetreffende loonkostenvoordeel aan te vragen.

bottom of page