top of page

Vof tussen chef-kok en gastvrouw fiscaal geen issue


Bij samenwerkingsverbanden tussen echtgenoten of partners geldt fiscaal het gebruikelijkheidscriterium. Dit criterium staat de samenwerking in de horeca echter meestal niet in de weg.

Samenwerkingsverband fiscaal voordelig

Een samenwerkingsverband, zoals een maatschap of vof tussen echtgenoten of partners, is fiscaal een voordelige optie. Dit omdat beiden als ondernemer worden aangemerkt en recht hebben op ondernemersfaciliteiten.

Let op! Voor een aantal faciliteiten geldt echter wel de eis dat per jaar minstens 1.225 uur in het bedrijf moet worden gewerkt.

Gebruikelijkheidscriterium

Bij een samenwerkingsverband tussen echtgenoten of partners geldt als aanvullende eis dat één van beiden maximaal 70% van de tijd ondersteunende werkzaamheden mag verrichten. Het mag dus bijvoorbeeld niet zo zijn dat één van beiden uitsluitend schoonmaakdiensten verricht of alleen de telefoon aanpakt. Deze eis geldt niet als de samenwerking sowieso als gebruikelijk kan worden gezien.

Geen probleem in de horeca

Bij samenwerkingsverbanden in de horeca leiden deze eisen in het algemeen niet tot moeilijkheden. Dit blijkt uit een Besluit van de Staatssecretaris. Hieruit blijkt dat de eisen zijn bedoeld als anti-misbruik maatregel. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat een chef-kok samen met de gastvrouw, die tevens zijn echtgenote is, een vof aangaat, uitsluitend vanwege de fiscale voordelen. Van een dergelijk misbruik is in de horeca in de regel geen sprake, zo blijkt uit de resolutie.

Let op! Als de inspecteur aannemelijk kan maken dat in de horeca één der partners meer dan 70% ondersteunend bezig is of er sprake is van een ongebruikelijke samenwerking, hoeft hij de vof fiscaal niet te accepteren.

Dit betekent dat de echtgenoot of partner dan geen recht heeft op ondernemersfaciliteiten waarvoor geldt dat minstens 1.225 uur in het bedrijf gewerkt moet worden, zoals de zelfstandigenaftrek. Zoals opgemerkt zal dit in de horeca niet snel voorkomen.

Heb je vragen over het oprichten van een vof of maatschap? Wij adviseren je graag!

bottom of page