top of page

Advieswijzer | Auto: zakelijk of privé?


Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé? Het is een vraag waarmee veel ondernemers worstelen. In deze advieswijzer zetten we een aantal regels op een rij, zodat je makkelijker de balans kunt opmaken.

Het is niet eenvoudig om te beoordelen wat voordeliger is: een auto op de zaak of in privé. De beoordeling is namelijk afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals de hoogte van de afschrijvingen, de onderhoudskosten, de verzekeringskosten, de motorrijtuigenbelasting, eventuele financieringskosten, de CO2-uitstoot van de auto, het aantal in een jaar te rijden privé- en zakelijke kilometers en de btw-gevolgen. Als je deze gegevens helder voor ogen zou hebben, kan je berekenen wat het meest voordelig is. Over het algemeen zijn deze gegevens echter niet volledig bekend en zal van schattingen moeten worden uitgegaan. De werkelijkheid kan dan afwijken van de berekeningen.

Let op! Ben je ondernemer in de inkomstenbelasting dan mag je doorgaans kiezen of je de auto tot het ondernemingsvermogen rekent of tot het privévermogen. Die keuze heb je echter niet als je maar maximaal 500 kilometer per jaar privé met de auto rijdt. Je moet de auto dan verplicht tot het ondernemingsvermogen rekenen. Rijd je minder dan 10% van het aantal kilometers zakelijk, dan moet je de auto verplicht tot het privévermogen rekenen.

Auto van de zaak

De auto van de zaak heeft een aantal voordelen:

 • Als de auto op de zaak wordt aangeschaft, dan worden de aanschaf- en alle overige autokosten betaald door de onderneming.

 • Je kan de overige autokosten (denk aan onderhoud, brandstof, verzekering, motorrijtuigenbelasting, maar ook financieringskosten, parkeerkosten en waskosten) aftrekken van de winst van de onderneming en bovendien jaarlijks de afschrijving op de auto ten laste van de winst brengen.

 • De btw die je betaalt bij aanschaf, over onderhoud, brandstofkosten en andere gebruikskosten, kan door de onderneming in aftrek worden gebracht. Dit kan alleen als de onderneming btw-belaste prestaties verricht. Verricht jouw onderneming ook btw-vrijgestelde prestaties, dan zal geen aftrek van btw mogelijk zijn voor de verhouding vrijgestelde prestaties/totale prestaties.

Tip: schaft de onderneming in 2018 een auto met een CO2-uitstoot van 0 gr/km aan, dan geldt een bpm-vrijstelling. Deze vrijstelling blijft nog tot en met 2020 in stand. Voor auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gr/km geldt bovendien in 2018 een vrijstelling motorrijtuigenbelasting. Ook deze vrijstelling blijft tot en met 2020 in stand. Bedraagt de CO2-uitstoot van de plug-in hybride maximaal 50 gr/km, dan betaal je in 2018 de helft van het tarief dat voor een gewone personenauto geldt. Ook dit voordeel blijft tot en met 2020 in stand.

Schaf je in 2018 een milieuvriendelijke auto aan, dan kom je mogelijk in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek (MIA). De MIA geldt voor een waterstofpersonenauto met een CO2-uitstoot van 0 gr/km. Voor deze auto geldt ook de VAMIL (vervroegde afschrijving tot 75%). Voor elektrische auto's met een CO2-uitstoot van 0 gr/km en voor de plug-in hybride met een CO2-uitstoot van maximaal 30 gr/km (niet zijnde een dieselauto) kan je eveneens MIA verkrijgen. Er gelden verschillende aftrekpercentages en er zijn maxima gesteld aan de in aanmerking te nemen investeringsbedragen.

Soort auto MIA % Max. in aanmerking te VAMIL

nemen investeringsbedrag

Waterstofpersonenauto

(CO2-uitstoot =0) 36% € 50.000 ja

Elektrische auto

(CO2-uitstoot =0) 36% € 50.000 nee

Plug-in hybride

(CO2-uitstoot max. 30) 27% € 35.000 nee

De auto van de zaak brengt ook een aantal nadelen met zich mee:

 • Bij verkoop van de auto realiseert de onderneming mogelijk een belaste winst. Het kan echter ook dat je een aftrekbaar verlies realiseert.

 • Als je de auto van de zaak ook privé gebruikt, krijg je in de meeste gevallen te maken met een bijtelling privégebruik auto.

 • De onderneming moet btw betalen over de waarde van het privégebruik auto. In de regel bedraagt de te betalen btw 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm).

Bijtelling privégebruik auto

De fiscale spelregels voor de bijtelling privégebruik auto zijn afhankelijk van de ondernemingsvorm: ben je directeur-grootaandeelhouder (dga) en opereer je vanuit een bv, dan word je voor het privégebruik van de auto belast in de loonbelasting. Ben je echter een ondernemer die opereert vanuit een eenmanszaak, vof of maatschap, dan word je voor het privégebruik van de auto belast in de inkomstenbelasting.

Voor de meeste auto's geldt vanaf 2017 een standaardbijtelling van 22% van de cataloguswaarde (inclusief btw en bpm). Alleen voor nieuwe auto’s zonder CO2-uitstoot geldt vanaf 2017 nog een lagere bijtelling van 4%. Voor een nieuwe auto gelden in 2018 de volgende bijtellingspercentages en CO2-grenzen:

Soort auto Bijtelling CO2-uitstoot

Nulemissie 4% 0

Overig 22% Meer dan 0

Het aanscherpen van de CO2-grenzen heeft niet tot gevolg dat je elk jaar met een nieuw bijtellingspercentage wordt geconfronteerd. Een vastgesteld percentage blijft voor alle auto’s gedurende 60 maanden geldig. Pas na deze periode wordt de bijtelling vastgesteld aan de hand van de dan geldende percentages.

De periode van 60 maanden geldt ook voor bestaande auto's. Hierop geldt één uitzondering: auto’s van vóór 1 juli 2012 met een bijtelling van 14% en 20% blijven deze bijtelling houden tot 1 januari 2019, dus ook nadat de 60 maanden verstreken zijn. Voorwaarde is dat gedurende de gehele periode de auto aan dezelfde automobilist ter beschikking staat of gedurende deze periode op naam van dezelfde eigenaar staat.

Let op! Een auto met datum eerste toelating tot de weg van uiterlijk 31 december 2016 krijgt na 60 maanden geen bijtelling van 22%, maar van 25%. Dit is alleen anders als het een auto betreft zonder CO2-uitstoot.

In 2019 wijzigt de bijtelling wederom. De standaardbijtelling blijft 22%, maar de bijtelling van 4% voor auto’s zonder CO2-uitstoot geldt alleen voor de eerste € 50.000 cataloguswaarde. Daarboven geldt ook voor deze auto's een bijtelling van 22%. Er geldt een uitzondering voor auto’s zonder CO2-uitstoot op waterstof; deze auto's houden wel een bijtelling van 4% over de gehele cataloguswaarde.

Voor een nieuwe auto gelden in 2019 en 2020 de volgende bijtellingspercentages en CO2-grenzen:

CO2-uitstoot Bijtelling

0 (op batterij) 4% tot € 50.000, daarboven 22%

0 (op waterstof) 4% onbeperkt

Meer dan 0 22%

Vanaf 2021 is er nog maar één bijtellingspercentage van 22%. Uiteraard geldt dit niet voor auto's van voor die datum die nog in hun 60-maandentermijn zitten.

Een bijtelling kan achterwege blijven als je kan bewijzen dat je op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé met de auto hebt gereden. Woon-werkkilometers worden gezien als zakelijk, ook als je thuis gaat lunchen.

Let op! Is jouw auto ouder dan 15 jaar? Dan bedraagt de standaardbijtelling niet 22% van de cataloguswaarde, maar 35% van de waarde van de auto in het economische verkeer.

Privéauto

De auto die je in privé aanschaft, heeft een aantal voordelen:

 • De auto blijft jouw privé-eigendom.

 • Bij verkoop van de auto realiseer je in privé mogelijk een onbelaste winst.

 • Je krijgt niet te maken met een bijtelling privégebruik auto.

 • De onderneming hoeft ook geen btw te betalen over de waarde van het privégebruik auto.

 • Je kunt een belastingvrije onkostenvergoeding ontvangen van € 0,19 per zakelijke kilometer. Ben je dga dan kan je mogelijk ten laste van de vrije ruimte nog een hogere onkostenvergoeding belastingvrij ontvangen. Deze mogelijkheid is afhankelijk van de hoogte van de vrije ruimte en andere vergoedingen en verstrekkingen die zijn toegewezen aan de vrije ruimte.

 • Je kunt een deel van de btw op gebruik en onderhoud van de auto in aftrek brengen. Dit kan alleen als de onderneming btw-belaste prestaties verricht. Verricht de onderneming ook btw-vrijgestelde prestaties dan zal geen aftrek btw mogelijk zijn voor de verhouding vrijgestelde prestaties/totale prestaties.

De auto in privé brengt ook een aantal nadelen met zich mee:

 • Je moet zelf in privé de aanschafkosten en alle overige autokosten betalen.

 • Je kunt de gemaakte autokosten niet aftrekken van de winst van de onderneming (met uitzondering van de onkostenvergoeding die de onderneming aan jou verstrekt voor zakelijke kilometers) en je kunt ook de afschrijving op de auto niet ten laste van de winst van de onderneming brengen. De btw die je betaalt bij aanschaf van de auto kan je niet in aftrek brengen.

Let op! Als de onderneming nagenoeg alle kosten van de privéauto aan jou vergoedt, kan de privéauto door de Belastingdienst alsnog als auto van de zaak worden aangemerkt.

De keuze: zakelijk of privé?

Het antwoord op de vraag wat voordeliger is: de auto zakelijk of privé, is afhankelijk van allerlei vaak niet precies bekende omstandigheden en factoren. Dit maakt het lastig om exact te berekenen wat voordeliger is. Toch is er wel een aantal grove vuistregels te geven. Zo is bij lage afschrijvingskosten of bij veel zakelijke kilometers een privéauto over het algemeen voordeliger. Maak echter geen ondoordachte keuze. Wij kunnen aan de hand van alle gegevens een berekening van de voordeligste variant voor je maken.

Overbrengen naar privé?

Staat een auto eenmaal op de zaak, dan kan je als ondernemer in de inkomstenbelasting deze in beginsel niet overbrengen naar privé. Tenzij je een andere auto koopt en de oude niet meer zakelijk gebruikt.

Let op! Overbrengen naar privé kan wel als er fiscaal sprake is van een zogenaamde bijzondere omstandigheid.

Daarvan is niet vaak sprake. Een bijzondere omstandigheid is bijvoorbeeld een wetswijziging of uitspraak waardoor je een andere keuze gemaakt zou hebben als je dit zou hebben geweten voordat je besliste de auto op de zaak te zetten. Of als je de auto helemaal niet meer zakelijk zou gebruiken. Dan ben je zelfs verplicht de auto voortaan als privévermogen aan te rekenen.

Ondernemers met een bv?

Een auto op naam van de bv is in beginsel altijd zakelijk. Bij een bv is overbrengen naar privé wel mogelijk. Je kunt namelijk de auto altijd van de bv aan jezelf als dga verkopen. Vervolgens kan je zakelijke ritten voor de bv maken tegen een vergoeding van € 0,19/km.

bottom of page