top of page

Werk aan personeelstekort met een financieel voordeel


Uit de SRA-BiZ database blijkt dat de bouw in 2016 de sterkste omzet-, winst- en solvabiliteitsgroei in jaren heeft laten zien. De vraag naar woningen, utiliteitsgebouwen en infraproductie neemt nog steeds toe. Toch neemt de omzetgroei in de bouw inmiddels af, gelijktijdig met een groter tekort aan personeel (bron: CBS). Hoe blijf je productief met voldoende goede vakmensen om de klus te klaren?

Misschien overweeg je - net als andere aannemers - om zelf metselaars en timmermannen op te leiden, al dan niet via een BBL-traject. Weet dan dat daar vanaf 1 januari 2018 een leuke financiële tegemoetkoming voor is! De regeling geldt voor jonge minimumloners.

Het jeugd-LIV is een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers in verband met de verhoging van het minimumjeugdloon. Dat betekent extra loonkosten voor werkgevers. Daarom krijgen werkgevers vanaf 1 januari 2018 het jeugd-LIV voor werknemers die aan de voorwaarden voldoen.

Voorwaarden jeugd-LIV

Als werkgever heb je recht op het jeugd-LIV voor elke werknemer die voldoet aan deze drie voorwaarden:

  1. De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

  2. De werknemer heeft een gemiddeld uurloon dat hoort bij het wettelijke minimumjeugdloon voor zijn leeftijd.

  3. De werknemer was op 31 december van het voorafgaande jaar 18, 19, 20 of 21 jaar.

Het gemiddelde uurloon is het loon uit dienstbetrekking van een jaar, gedeeld door het aantal verloonde uren in dat jaar.

Bedragen jeugd-LIV

Heb je als werkgever recht op het jeugd-LIV? Dan krijg je een bedrag per verloond uur. Het bedrag per uur verschilt per leeftijd. Hoeveel het voordeel precies is, hangt af van zowel het aantal verloonde uren als van de leeftijd van de werknemer.

Leeftijd op Jeugd-LIV per werk- Max. jeugd-LIV per werk-

31-12-2017 nemer per verloond uur nemer per jaar

18 jaar € 0,23 € 478,40

19 jaar € 0,28 € 582,40

20 jaar € 1,02 € 2.121,60

21 jaar € 1,58 € 3.286,40

In 2018 is het jeugd-LIV 1,5 keer zo hoog als in 2019. Dit komt omdat het minimumjeugdloon per 1 juli 2017 werd verhoogd, terwijl het jeugd-LIV pas per 1 januari 2018 is ingevoerd. De eis van minimaal 1.248 verloonde uren van het LIV geldt niet voor het jeugd-LIV.

Let op! Bij de premiekortingen bestond de mogelijkheid om achteraf alsnog een korting te claimen als men dit vergeten was. Voor de loonkostenvoordelen geldt dit niet! Als niet op tijd aan de vereisten wordt voldaan, kan achteraf geen beroep meer worden gedaan op een loonkostenvoordeel. Het op tijd signaleren van de mogelijkheden is dus van groot belang. Laat deze kans niet lopen.

bottom of page