top of page

Notarieel schuldig erkende bedrag verlaagt heffing box 3


Via notarieel schuldig erkende bedragen kan je de heffing van erfbelasting voorkomen of verminderen. Wat zijn de effecten op box 3 en hoe zit dat bij de ontvanger van de bedragen?

Wat zijn notarieel schuldig erkende bedragen?

Om erfbelasting te verminderen, kan je tijdens jouw leven bedragen schenken aan nabestaanden en deze bedragen vervolgens schuldig blijven. De nabestaanden hebben dan een vordering op jou, die vrijvalt bij overlijden. De erfenis vermindert dus met de schuldig erkende bedragen, waardoor ook de erfbelasting minder wordt.

Minder vermogen box 3

De schuldig erkende bedragen verminderen ook het vermogen in box 3, waardoor je ook minder belasting betaalt over jouw vermogen.

Ontvanger heeft meer vermogen

De ontvanger van de schuldig erkende bedragen heeft daarentegen juist meer vermogen en moet dat ook aangeven in box 3. Hij of zij kan weliswaar nog niet over deze middelen beschikken, maar is er wel eigenaar van en betaalt er dus belasting over.

Rentevergoeding

Dit hoeft echter niet tot problemen te leiden, want over notarieel schuldig erkende bedragen moet je jaarlijks een rente vergoeden van minstens 6%. Ruim voldoende dus om de extra te betalen belasting in box 3 van te voldoen.

Let op! Betaal je geen rente of minder dan 6%, dan is de hele verkrijging van de notarieel erkende bedragen belast.

Heb je hier vragen over of over andere zaken betreft de erfbelasting? Wij helpen je graag verder.

bottom of page