top of page

Aftrek van de winst voor thuiswerker


De afgelopen vijf jaar zijn meer mensen vanuit huis gaan werken. Doe je dit ook, hoe zit het dan met de aftrek van de kosten ten laste van de winst?

Thuis werken populair

Dat thuis werken populair is, blijkt uit gegevens van het CBS. In 2017 werkten ruim drie miljoen Nederlanders in min of meerdere mate thuis. Dat is bijna 37% van alle werkenden. In 2013 was dat nog ruim 34%. Bij de vrouwen wordt vooral thuisgewerkt in creatieve en taalkundige beroepen. Bij de mannen is de groep ICT'ers het grootst.

Woning ondernemingsvermogen?

De kosten van de werkruimte kan je meestal niet ten laste brengen van de winst. Dit kan wel als je jouw woning als ondernemingsvermogen aanmerkt. Je moet deze in beginsel dan meer dan 10% zakelijk gebruiken.

Woning geen ondernemingsvermogen?

Reken je jouw woning niet tot het ondernemingsvermogen of huur je een woning, dan kan je de kosten van de werkruimte alleen ten laste van de winst brengen als dit een 'zelfstandige' werkruimte is. Dit deel van de woning moet dan over een eigen ingang en sanitair beschikken, zodat verhuren aan een willekeurige derde ook mogelijk zou zijn.

Extra eis

Is jouw werkruimte de enige werkruimte, dan moet je het inkomen voor ten minste 30% in de ruimte en voor ten minste 70% in of vanuit de ruimte verdienen. Heb je nog een andere werkruimte, bijvoorbeeld een kantoor, dan moet je het inkomen voor ten minste 70% in de ruimte verdienen.

Hoeveel aftrek?

Voldoe je aan deze eisen, dan kan je bij een eigen woning het voordeel dat je ten aanzien van de werkruimte in box 3 moet aangeven in aftrek brengen op de winst. Bij een huurwoning mag je een evenredig deel van de huur aftrekken. Daarnaast mag je in beide gevallen ook de kosten die normaal gesproken voor rekening van een huurder zouden komen, in aftrek brengen.

Ook inrichting niet?

Voldoet jouw werkruimte niet aan de genoemde voorwaarden, dan mag je ook de kosten van de inrichting en van de energie niet in aftrek brengen. Hierover kan je echter wel de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek claimen.

Wel aftrek pc

De kosten van zakelijke computerapparatuur en dergelijke behoren niet tot de inrichting en mag je dus wel in aftrek brengen. Ook de daarmee verband houdende energiekosten zijn aftrekbaar.

Heb je vragen over de aftrek van kosten voor thuiswerkers, neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag!

bottom of page