top of page

Fiscaal slim bijspringen bij aankoop woning kind


Ouders springen steeds vaker bij als de kinderen hun eerste huis kopen, zo blijkt uit onderzoek. Maar hoe doe je dat fiscaal zo gunstig mogelijk?

Eigen vermogen schiet tekort

Van de starters die de afgelopen vijf jaar een huis kochten, had ruim een derde extra geld nodig. Veruit de meesten zochten steun bij de ouders, zo blijkt uit onderzoek. Wat is daarbij fiscaal van belang?

Zakelijke rente

Als je geld leent aan jouw kinderen om een huis te kopen, moet je hierover een zakelijke rente berekenen. Zo niet, dan is er sprake van een gift. Aan het berekenen van een zakelijke rente kleeft ook een voordeel, want jouw kind kan deze rente in box 1 aftrekken.

Wat is zakelijk?

Wat een zakelijke rente is, is afhankelijk van de omstandigheden. Een kind zonder eigen vermogen en/of vaste baan zal bij de bank een hogere rente betalen dan wanneer dit niet zo is.

Let op! Het is gunstig een hoge rente te berekenen, want die is zoals gezegd aftrekbaar. Daarentegen is de rente bij jou niet belast, maar betaal je in box 3 gewoon de vermogensrendementsheffing. Hoeveel hangt af van de omvang van jouw vermogen.

Tip: terug schenken? Misschien heeft jouw kind nauwelijks middelen om aan jou rente te betalen. De lening moet immers ook in maximaal 30 jaar terugbetaald worden, anders is de rente niet aftrekbaar. Je kan overwegen de rente dan geheel of deels terug te schenken. Dit is in 2018 vrij van schenkbelasting tot een bedrag van € 5.363. Daarboven geldt tot een bedrag van € 123.284 een tarief van 10%.

Let op! Wil je de rente schenken? Doe dit dan in een aparte rechtshandeling, dus laat de betaling van de rente en het schenken niet allebei achterwege om tegen elkaar weg te laten vallen.

Gegevens verstrekken

Jouw kind moet ook gegevens omtrent de lening aan de fiscus verstrekken om aftrek van de hypotheekrente te krijgen. Ook moet hij of zij jouw NAW-gegevens doorgeven aan de fiscus.

Tip: je kan ook overwegen geld te schenken voor de aankoop van een woning. Onder voorwaarden hoeft er over schenkingen tot € 100.000 geen schenkbelasting te worden betaald.

bottom of page