top of page

Een familiestatuut biedt in veel gevallen uitkomst


Ze zeggen wel eens dat de Nederlandse economie draait op familiebedrijven. Familiebedrijven staan bekend om hun veerkracht en stabiliteit. Maar zo is het niet altijd. Het familiebelang en het bedrijfsbelang kunnen nog wel eens door elkaar heenlopen. Het opmaken van een familiestatuut biedt in veel gevallen uitkomst.

Familietradities

Een familiebedrijf heeft vaak vele tradities. Door deze tradities zijn zaken soms onbespreekbaar geworden. Dit kan de ontwikkeling van het familiebedrijf in de weg staan, of het nu gaat om de bedrijfsopvolging, het aanstellen van nieuwe werknemers of het bepalen van de groeistrategie. Het gebruik van een vangnet is dan wenselijk. Een dergelijk vangnet is een familiestatuut.

Wat is een familiestatuut?

Het familiestatuut wordt opgesteld door het familiebedrijf. Het is een document waarin afspraken staan met betrekking tot het bedrijf.

Door het opstellen van een familiestatuut leg je een aantal elementaire zaken vast en voorkom je nodeloze discussies en mogelijk een conflict in de toekomst.

Let op! Uiteraard is het voor de praktijk van belang dat de familieleden zich aan het familiestatuut houden. Daarop moet dus wel een controle plaatsvinden.

Welke zaken staan in een familiestatuut?

In een familiestatuut kunnen bijvoorbeeld de volgende zaken worden opgenomen:

  • Identiteit, visie en missie van het familiebedrijf.

  • De sollicitatieprocedure: krijgen familieleden voorrang?

  • Het dividendbeleid.

  • De procedure voor de bedrijfsopvolging.

  • De procedure rond de benoeming van directieleden.

  • Waardebepaling.

  • Afspraken bij echtscheiding van familieleden.

  • Afspraken in overlijdensscenario directieleden.

  • De besluitvorming rond de totstandkoming van het familiestatuut.

De totstandkoming van het familiestatuut draait om gesprekken met de familieleden.

Tip: het aanstellen van een gespreksleider van buiten de familie is aan te raden!

In de gesprekken moet een duidelijke visie naar voren worden gebracht, die uiteindelijk moet leiden tot een heldere strategie voor de toekomst. De koppen moeten hierbij dezelfde kant op staan. Tijden en zo ook inzichten veranderen nu eenmaal. Na verloop van tijd is het dus zaak om het familiestatuut te evalueren.

Juridische afdwingbaarheid

Er moet worden beslist of de bepalingen uit het familiestatuut wel of niet bindend zijn. Door het opleggen van sancties bij een overtreding van de regels is er sprake van een juridische afdwingbaarheid van het document. Uiteraard moet het familiebedrijf zelf bepalen of dit wenselijk is.

Tip: bespreek de inhoud van het familiestatuut met een jurist of advocaat.

Tot slot

Het is in de praktijk belangrijk om na te denken over een familiestatuut. Duidelijke onderlinge regels bieden meer stabiliteit, als vangnet voor conflictsituaties. Daarnaast geeft het structuur in de visies van verschillende familieleden.

Wil je graag een sparren over het familiestatuut voor jouw bedrijf? Neem dan gerust contact met ons op.

bottom of page