top of page

Bereken vakantiegeld over het juiste uurloon!


Als werkgever ben je vakantiegeld verschuldigd over het betaalde loon. Meestal wordt dit vakantiegeld uitbetaald in mei over de afgelopen twaalf maanden. Met ingang van 2018 betaal je als werkgever, anders dan vroeger, ook vakantiegeld over toeslagen wegens bijvoorbeeld overwerk of werken tot de grondslag voor vakantiegeld.

Uitzonderingen

Dat is alleen anders in twee situaties:

  1. wanneer een voor de werknemer van toepassing zijnde cao afwijkt van deze regel; of

  2. voor zover het loon hoger is dan drie keer het wettelijk minimumloon per jaar en de werkgever schriftelijk afgesproken heeft dat hij over het meerdere geen vakantiegeld betaalt.

Ook over opgebouwd vakantiegeld in 2017

Zijn deze uitzonderingen niet aan de orde? Dan moet je het vakantiegeld dus berekenen over het basisuurloon plus toeslag. Dat geldt voor alle betalingen van vakantiegeld die een werkgever doet na 1 januari 2018. Dus ook over vakantiegeld voor zover berekend over loon in 2017 dat je in 2018 uitbetaalt.

Heb je vragen over het berekenen van het vakantiegeld voor jouw personeel? Wij helpen je graag verder.

bottom of page