top of page

Laatste btw-aangifte bij beëindiging onderneming


Ondernemers die stoppen met hun bedrijf of dit overdragen, ontvangen een brief van de Belastingdienst dat zij voor de laatste keer btw-aangifte moeten doen.

Kamer van Koophandel

Ondernemers die stoppen met hun bedrijf, dienen zich uit te laten schrijven bij de Kamer van Koophandel. Deze geeft de beëindiging door aan de Belastingdienst. Zodra de beëindiging is doorgegeven, ontvangen de desbetreffende ondernemers genoemde brief.

Uitschrijving als ondernemer voor de btw

Pas als de laatste aangifte is ingediend, volgt een bevestiging van de uitschrijving als ondernemer voor de btw.

Wanneer laatste btw-aangifte?

De laatste btw-aangifte moet worden gedaan over het tijdvak waarin de onderneming is gestopt of overgedragen. Dit is ook vereist als er geen btw hoeft te worden afgedragen of terug wordt ontvangen.

Let op! Staat een ondernemer niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, dan moet hij zichzelf als btw-ondernemer afmelden bij de Belastingdienst.

Ten onrechte uitgeschreven?

Bedrijven die ten onrechte zijn uitgeschreven door de Kamer van Koophandel of de Belastingdienst, moeten dit zo snel mogelijk melden om problemen te voorkomen. Waarschijnlijk is er dan een fout opgetreden.

Heb je vragen over de laatste btw-aangifte, neem dan contact met ons op.

bottom of page