top of page

Zijn kosten dyslexie aftrekbaar?


Wie dyslectisch is, heeft extra veel moeite met taal. Dyscalculie betekent dat moeilijkheden ervaren worden met rekenen. Zijn de kosten om de nadelen van deze ziektes te beperken aftrekbaar als zorgkosten?

Aftrek zorgkosten

Zorgkosten zijn alleen onder voorwaarden en dan nog slechts gedeeltelijk aftrekbaar. Er geldt namelijk altijd een drempel, ofwel een bedrag dat op de kosten in mindering moet worden gebracht voordat de aftrek berekend wordt. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger ook deze drempel.

Dyslexie en dyscalculie

Onlangs bracht een belastingplichtige zijn zaak voor de rechter, omdat hij de opleidingskosten van zijn zoon die leed aan dyslexie en dyscalculie, in aftrek wilde brengen als zorgkosten. De inspecteur had de aftrek echter niet geaccepteerd.

Schoolgeld

De kosten van bijna € 17.000 betroffen gewoon schoolgeld aan een kleinschalige school met veel persoonlijke aandacht. Volgens de rechter kunnen deze kosten niet als zorgkosten worden gekwalificeerd en dus volgde hij de inspecteur dat de kosten niet aftrekbaar dienen te zijn.

Wat is wel aftrekbaar?

Specifieke hulpmiddelen voor genoemde ziektes zijn wel aftrekbaar, zoals speciale software. Sinds 2015 zijn kosten voor dyslexiezorg voor personen onder de 18 jaar niet meer aftrekbaar. Deze kosten worden vanaf die tijd in beginsel vergoed door de gemeenten, mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Deze kosten zijn dus sinds 2015 ook niet meer fiscaal aftrekbaar.

bottom of page