top of page

Zorg voor bewijs bij bezwaar per fax


Bezwaar en beroep kan je tegenwoordig meestal ook digitaal indienen, alsmede per fax. Aan het versturen per fax kleven wel de nodige risico's. Zorg daarom dat je voldoende bewijs hebt dat je daadwerkelijk een fax hebt verstuurd.

Bewijs van ontvangst

Het belangrijkste nadeel van een bezwaar per fax is dat je moet bewijzen dat de fax ook door de Belastingdienst ontvangen is. Het gebruiken van een onjuist faxnummer of het niet ontvangen als gevolg van een storing, is dus in beginsel jouw risico.

Hoe bewijs je dat?

Onlangs kwam een zaak voor de rechter waarbij de belastingafdeling van een gemeente ontkende een per fax gestuurd bezwaar ontvangen te hebben. De desbetreffende belastingplichtige kon echter aannemelijk maken dat de fax verzonden was. Hij overlegde daartoe:

  • een kopie van de fax

  • een faxbewijs met verzendresultaat 'ok' met faxnummer van de gemeente en uniek sleutelnummer

  • een faxrapport van zijn softwareleverancier

  • een zelfde faxrapport van zijn softwareleverancier dat wél door de gemeente was ontvangen

  • prints uit het CRM-systeem van de gemachtigde inzake het ingediende bezwaar.

Niet waterdicht

De gemeente moest verder toegeven dat het systeem inzake de ontvangst en verwerking van faxen niet waterdicht was. De rechter ging er dan ook vanuit dat de fax verzonden was en gelastte dat de gemeente alsnog uitspraak op het bezwaar zou doen.

Fax ontvangen?

De rechter besliste ook dat de belastingplichtige niet verplicht was om te informeren of de fax ook ontvangen was. De gemeente gaf namelijk aan dat er altijd een ontvangstbevestiging werd gestuurd. De gemeente kon dit echter niet hard maken en bovendien vond de rechter dat er ook dan geen verplichting bestaat naar de correcte ontvangst van een fax te informeren.

Let op! Voor het indienen van bezwaar gelden strikte termijnen, meestal zes weken. Bij gebruik van een fax kan je vaak nog op het allerlaatste moment bezwaar indienen. Wees wel op tijd, want er is in de rechtspraak een geval bekend waarbij de ontvangst van een fax zes seconden te laat was. Het bezwaar was daardoor niet tijdig ingediend.


bottom of page