top of page

Lijfrente verlaagt belasting stakingswinst


Staak je jouw onderneming, dan maak je mogelijk stakingswinst. Je kunt belastingheffing over die winst uitstellen door het kopen van een lijfrente. Houd er wel rekening mee dat je je strikt houdt aan de voorwaarden.

Stakingswinst

Als je als ondernemer de onderneming staakt, maak je mogelijk stakingswinst. Bijvoorbeeld omdat er reserves in jouw bedrijf zitten of omdat je het bedrijf boven de boekwaarde kunt verkopen. Zo zijn bedrijfspanden in de loop der jaren vaak in waarde gestegen. Over deze stakingswinst betaal je belasting.

Belastingheffing uitstellen

Je kunt de belastingheffing over deze stakingswinst uitstellen. Dit kan onder meer door de aankoop van een lijfrente. Het gevolg is dat je pas belasting betaalt wanneer de lijfrentetermijnen aan jou worden uitgekeerd.

Wat is het voordeel?

Het belangrijkste voordeel van het uitstellen van de belastingheffing is dat je zo het tarief matigt.

Let op! Bij betaling ineens valt waarschijnlijk een groot deel van de stakingswinst in het toptarief van 51,95%. Spreid je de belastingheffing door de aankoop van een lijfrente, dan bedraagt het tarief tot € 68.507 slechts 40,85%. Ook betaal je de verschuldigde belasting op een later tijdstip, dus heb je renteloos uitstel van betaling.

Maximum bedragen

Er gelden maxima voor de bedragen waarvoor je een lijfrente kunt kopen. De grootste vrijstelling bedraagt in 2018 € 454.237 en geldt wanneer je als ondernemer bij staking 61 jaar of ouder bent, dan wel invalide, ofwel komt te overlijden. Ben je tussen de 51 en 61 jaar oud en gaat de lijfrente direct in, dan geldt een vrijstelling van € 227.126. In alle overige gevallen is de vrijstelling € 113.569.

Voorwaarden

Voor een lijfrente gelden tal van voorwaarden. Onlangs kwam een zaak voor de rechter waarbij de desbetreffende ondernemer zich niet aan deze voorwaarden gehouden had. Hij had per abuis een ’uitkering bij ontslagvergoeding’ gekocht, die niet voldeed aan de voorwaarden voor een lijfrente. Dat de intentie had bestaan wel degelijk een lijfrente aan te schaffen, mocht niet baten. De gestorte koopsom van € 100.000 was niet aftrekbaar en dus ineens belast.

Heb je vragen over de aankoop van een lijfrente bij staking, neem dan contact met ons op.

bottom of page