top of page

Eerst vragen, dan cookies


Twee van de drie websites overtreden de nieuwe privacywetgeving. Veel bedrijven plaatsen tracking cookies op hun site, vóórdat je toestemming hebt gegeven. Of de toestemming wordt niet op de juiste manier gevraagd. Dit zegt de Consumentenbond op basis van eigen onderzoek.

Toestemming cookies

De AVG stelt specifieke eisen aan het vragen van toestemming voor het plaatsen van tracking cookies. De toestemming voor cookies moet 'vrij', 'ondubbelzinnig', 'specifiek' en 'geïnformeerd' zijn. Hieraan voldoet slechts ruim 30%, aldus de Consumentenbond.

Niet weigeren

Sites plaatsen niet alleen tracking cookies zonder toestemming. Het ontbreekt ook vaak aan een duidelijke keuze waarbij je ze kan weigeren en toch de site kan bezoeken. Sommige sites plaatsen niet direct tracking cookies, maar maken ze onontkoombaar omdat je bij weigering de site niet kunt bezoeken. Dat is niet AVG-proof.

'Meer informatie'

Soms plaatsen sites de optie om cookies te weigeren achter een 'meer informatie'-link. Dit is strikt genomen ook niet conform AVG.

Wil je weten hoe je tracking cookies plaatst conform de AVG, kijk dan op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page