top of page

Vakantiewerk? Hoeveel mag jouw kind verdienen?


De komende vakantieperiode overspoelen scholieren weer tijdelijk de arbeidsmarkt, op zoek naar een vakantiebaantje. Ontvang je nog kinderbijslag, dan zijn er wel maximumbedragen gesteld, wat jouw kind mag bijverdienen. In de zomer gelden er echter wat andere regels.

Nog kinderbijslag?

Ontvang je nog kinderbijslag voor jouw kind? Dan vervalt het recht op kinderbijslag als jouw kind teveel verdient. Voor de kinderbijslag mag jouw kind niet meer dan € 1.285 netto per kwartaal bijverdienen. Als dit toch gebeurt, vervalt voor dat kwartaal de kinderbijslag. Ook het kindgebonden budget stopt dan.

Let op! Eén euro teveel kan dus al de hele kinderbijslag in het kwartaal kosten!

Extra bijverdienen in zomervakantie mag!

In de zomervakantie hebben kinderen soms een vakantiebaan of werken ze meer dan anders. Een kind mag in de zomervakantie € 1.319 netto extra verdienen (dus € 1.285 + € 1.319) voordat dit gevolgen heeft voor de kinderbijslag. De zomervakantie is de periode tussen twee schooljaren in. Voor een kind dat eindexamen doet, start de zomervakantie al eerder en mag er dus al eerder bijverdiend worden.

bottom of page