top of page

Advieswijzer | Zonnepanelen op de woning 2018


Je kan als particulier die gebruik maakt van zonnepanelen op jouw woning, de btw met betrekking tot die zonnepanelen terugvragen. In deze advieswijzer lees je hoe.

Europese uitspraak

Het Europese Hof bepaalde in 2013 dat een particulier met zonnepanelen op zijn woning kan worden aangemerkt als btw-ondernemer. De Oostenrijkse particulier, de heer Fuchs, installeerde zonnepanelen op het dak van zijn woning. De elektriciteit die hij produceerde met deze zonnepanelen leverde hij terug aan het openbare elektriciteitsnet. Het Europese Hof besliste dat de heer Fuchs voor het leveren van elektriciteit aan het openbare elektriciteitsnet btw-ondernemer is. Hij moet dus btw afdragen over de opbrengst van de elektriciteit die hij terug levert. Hij mag echter ook de btw die hij betaalt op de aankoop en onderhoud van de zonnepanelen in aftrek brengen.

Btw terugvragen

Deze uitspraak van het Europese Hof werkt ook door in Nederland en heeft tot gevolg dat je de btw op de aankoop en onderhoud van zonnepanelen op de woning kan terugvragen, ook als je deze als particulier aanschaft! Je moet wel bij de Belastingdienst aangemerkt staan als btw-ondernemer. Hiervoor moet je je aanmelden bij deze dienst. Als de zonnepanelen tot een (huwelijks) goederengemeenschap behoren, kan alleen de persoon die op de energienota staat vermeld zich aanmelden als ondernemer.

Let op! Als je je niet aanmeldt als btw-ondernemer, kan je ook geen btw terugvragen. Daarnaast mag je dan ook geen btw in rekening brengen.

Aanmelden als ondernemer voor de btw

Je kan je eenvoudig als ondernemer aanmelden met het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’. Je kunt dit formulier downloaden vanaf de site van de Belastingdienst. Als de Belastingdienst geen vragen heeft, ontvang je een btw-aangifte over het tijdvak waarin je de zonnepanelen hebt gekocht. Door aangifte te doen, vraag je de btw over de zonnepanelen terug. Dit kan óók als je de zonnepanelen hebt gekocht in 2013 of daarvoor.

Vergoeding voor levering

De Belastingdienst merkt jou als btw-ondernemer aan als je regelmatig en tegen vergoeding stroom levert aan jouw energieleverancier. Het gaat hierbij om kleinverbruikaansluitingen (3 x 80A). Van vergoeding is alleen sprake als je van jouw energieleverancier voor de door jou geleverde stroom een bedrag ontvangt. Nederland kent de zogenaamde salderingsregeling. Hierbij wordt de door jou geleverde stroom verrekend met de door jou afgenomen stroom. Ook in het geval van saldering is echter sprake van een vergoeding voor de door jou geleverde stroom.

Tip: als je meer stroom verbruikt dan je levert, ben je in principe ook gewoon btw-ondernemer. In de praktijk zullen er immers altijd momenten zijn dat je meer stroom opwekt dan je op dat moment verbruikt.

Het maakt overigens niet uit of je een zogenaamde slimme meter hebt of een analoge (terugdraai)meter. Met beide meters is sprake van een vergoeding.

Het gehele btw-bedrag?

Over het algemeen zal je niet het volledige btw-bedrag terugkrijgen. Je moet namelijk btw betalen over de vergoeding voor de stroom die je terug levert en in de meeste gevallen voor de stroom die je zelf verbruikt. Daarnaast is de hoogte van de teruggaaf afhankelijk van het soort zonnepanelen: geïntegreerd of niet-geïntegreerd.

Geïntegreerde zonnepanelen

Dit zijn zonnepanelen die ook de functie van dakbedekking vervullen. Bij deze zonnepanelen mag slechts een deel van het btw-bedrag afgetrokken worden. Het deel dat betrekking heeft op de functie van dakbedekking of op de stroom die je zelf verbruikt, kan je niet in aftrek brengen.

Niet-geïntegreerde zonnepanelen

Dit zijn zonnepanelen die op bestaande dakbedekking worden aangebracht en niet als dakbedekking dienen. Bij deze zonnepanelen kan je in principe het gehele btw-bedrag van de factuur voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen in aftrek brengen.

Btw-correcties

Op de btw-aftrek moet je dus nog een correctie aanbrengen voor de teruglevering van stroom en het privégebruik. Deze btw bereken je over de marktprijs (de prijs inclusief energiebelasting maar exclusief btw die je voor stroom aan jouw energieleverancier moet betalen).

Forfait

Omdat in de praktijk vaak moeilijk is vast te stellen hoeveel stroom je teruglevert en hoeveel stroom je zelf direct verbruikt, kan de correctie btw ook berekend worden aan de hand van een forfait. Het forfait is afhankelijk van het opwekvermogen van de zonnepanelen:

Opwekvermogen in Forfait niet-geïntegreerde Forfait niet-geïntegreerde

Wattpiek per jaar zonnepanelen zonnepanelen

0 - 1.000 € 20 € 5

1.001 - 2.000 € 40 € 10

2.001 - 3.000 € 60 € 20

3.001 - 4.000 € 80 € 30

4.001 - 5.000 € 100 € 40

5.001 - 6.000 € 120 € 50

6.001 - 7.000 € 140 € 60

7.001 - 8.000 € 160 € 70

8.001 - 9.000 € 180 € 80

9.001 - 10.000 € 200 € 90

Wil je het forfait toepassen en is sprake van geïntegreerde zonnepanelen? Dan mag je slechts 1/3 van het btw-bedrag van de zonnepanelen in aftrek brengen.

Let op! Als je gebruik maakt van de forfaits, mag je geen btw in rekening brengen aan jouw energieleverancier.

Je bent geen btw verschuldigd over de subsidie die je hebt ontvangen voor de aanschaf van de zonnepanelen.

Geen forfaits?

Wil je geen gebruik maken van de forfaits, dan moet je zelf vaststellen hoeveel stroom je teruglevert en (bij niet-geïntegreerde zonnepanelen) hoeveel stroom je direct zelf verbruikt. Jouw energieleverancier moet dan btw aan jou in rekening brengen over alle stroom die aan jou geleverd is, zonder rekening te houden met teruglevering. Daarnaast moet je over de teruglevering btw in rekening brengen aan jouw energieleverancier.

Verzoek administratieve ontheffing

Voor de jaren na het jaar van aanschaf kan je verzoeken om administratieve ontheffing op het moment dat je per saldo niet meer dan € 1.345 btw hoeft te betalen. Doe dit zo snel mogelijk, dan hoef je in het jaar daarop niet langer btw af te dragen en aangifte te doen. Dit betekent echter ook dat je vanaf dat moment geen recht meer hebt op btw-aftrek.

Als je voldoet aan bepaalde voorwaarden kan de administratieve ontheffing met terugwerkende kracht ingaan vanaf het moment waarop het verzoek is ingediend. Je hoeft dan dus niet te wachten tot het volgende jaar. Overleg met jouw adviseur of je voldoet aan de voorwaarden.

Tip: een verzoek om administratieve ontheffing heeft geen gevolgen voor het verzoek om teruggaaf dat betrekking heeft op een voorliggende periode.

WOZ-waarde

De rechter heeft onlangs beslist dat door het plaatsen van zonnepanelen de WOZ-waarde van jouw pand toeneemt. Dit betekent onder meer dat je als eigenaar een hogere aanslag OZB krijgt en een hoger eigenwoningforfait moet opgeven bij de aangifte, als je over een eigen woning beschikt. Het maakt niet uit of je geïntegreerde of niet-geïntegreerde zonnepanelen hebt geplaatst. Ook het feit dat je de zonnepanelen weer kunt demonteren bij verhuizing, is niet van belang.

Tot slot

Als particulier kan je de btw op de aanschaf en onderhoud van zonnepanelen op jouw woning terugvragen. In deze advieswijzer zijn we nader ingegaan op de voorwaarden. Wil je meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.

bottom of page