top of page

S&O-verklaring alleen geeft nog geen recht op aftrek


Als je als ondernemer innovatieve activiteiten verricht, kan je recht hebben op de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk. Een verklaring van RVO.nl betekent niet automatisch dat je ook recht hebt op de aftrek. Je moet aan meer eisen voldoen.

Aftrek speur- en ontwikkelingswerk

De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk is voor zelfstandig ondernemers die minstens 500 uur per jaar besteden aan innovatieve werkzaamheden. De aftrek bedraagt voor het jaar 2018 € 12.623. Starters kunnen daar bovenop een extra aftrek krijgen van € 6.315.

Administratieve verplichtingen

Voor de aftrek is een aantal administratieve eisen gesteld. Zo moet je een verklaring aanvragen bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl). Hierin moet onder meer een urenverantwoording zijn opgenomen. Deze wordt achteraf door RVO gecheckt.

Fiscus beslist

De belangrijke rol van RVO.nl neemt niet weg dat de fiscus uiteindelijk beslist of je al dan niet voor de aftrek in aanmerking komt. Je zal onder andere hard moeten kunnen maken dat er in het jaar minstens 500 uren aan speur- en ontwikkelingswerk zijn verricht.

Geen correctie is geen garantie

Als RVO.nl de urenverantwoording niet corrigeert, wil dit nog niet zeggen dat de uren zijn aangemerkt als uren die voor de aftrek in aanmerking komen. Bij twijfel moet een specificatie van de verrichte activiteiten overlegd kunnen worden, zodat bepaald kan worden op welke dag en hoeveel uren je aan de afzonderlijke handelingen hebt verricht.

Let op! De bewijslast dat je recht hebt op de aftrek, ligt bij jou als ondernemer.

Tip: als je innovatieve activiteiten dagelijks in een logboek, denk aan jouw digitale agenda, bijhoudt, vereenvoudigt dit de bewijslast aanzienlijk.

bottom of page