top of page

Auto van de zaak na bedrijfsoverdracht


De meeste ondernemers beschikken over een auto van de zaak. Als je stopt met jouw bedrijf, heeft dit ook gevolgen voor de auto van de zaak.

Overbrengen naar privé

Als je de auto niet samen met de andere bedrijfsmiddelen overdraagt, gaat deze over naar privé. De waarde van de auto valt dan in de winst, waarover je belasting moet betalen. Er is namelijk sprake van een privéonttrekking.

Werkelijke waarde

De privé-onttrekking wordt gesteld op de werkelijke waarde. Deze zal je zo goed mogelijk moeten schatten. Wijkt de waarde af van de boekwaarde, dan maak je boekwinst of -verlies. Een boekwinst komt ten goede aan de winst, een boekverlies komt hierop in mindering.

Ook voor de bv

Heb je een bv, dan kan je als werknemer van de bv de auto van de zaak overnemen. De opbrengst valt dan in de winst. Is die groter dan de boekwaarde, dan maakt de bv belaste boekwinst. Bij een lagere opbrengst is er sprake van een aftrekbaar boekverlies.

Let op! Vanaf het moment dat je de auto in privé overneemt, komen ook alle facturen voor jouw privérekening. Vanaf hetzelfde moment ben je echter wel verlost van de fiscale bijtelling.

Wat met de btw?

Voor de btw is van belang of jouw bedrijf de auto meer dan vijf jaar geleden heeft aangeschaft. De btw op de auto mag namelijk ineens van de af te dragen btw worden afgetrokken, maar de btw op de auto wordt wel vijf jaar gevolgd. Is de auto bijvoorbeeld pas drie jaar oud, dan moet de btw over de resterende twee jaar alsnog worden terugbetaald. Die laatste twee jaren is de auto namelijk niet meer bij de bv in gebruik.

Btw in rekening brengen?

Bij verkoop van de auto aan de nieuwe eigenaar (ondernemer dan wel dga) moet ook weer btw in rekening worden gebracht. Deze is voor jou als ex-ondernemer uiteraard niet aftrekbaar.

bottom of page