top of page

Per 2 oktober SDE+-subsidie duurzame energie


Er komt dit najaar opnieuw € 6 miljard aan subsidie beschikbaar voor projecten op het gebied van hernieuwbare, ofwel duurzame energie. Je kan deze SDE+-subsidie per 2 oktober aanvragen.

Duurzame energie

Bij de projecten die subsidie kunnen ontvangen, gaat het bijvoorbeeld om energie uit zon, wind, biomassa, geothermie en water.

SDE+

De regeling, die bekend staat als SDE+, is het belangrijkste stimuleringsmiddel dat de overheid inzet om het aandeel van duurzame energie te brengen op 16% in 2023.

Voorwaarden

De SDE+-regeling richt zich op hernieuwbare energietechnieken. Wil je weten of je in aanmerking komt voor de subsidie? Bekijk dan de voorwaarden per categorie op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, rvo.nl. Ook dit voorjaar was er al € 6 miljard beschikbaar gesteld.

Let op! Je kan de subsidie aanvragen van 2 oktober 09.00 uur tot 8 november 17.00 uur.

Subsidie aanvragen

Het aanvragen van de subsidie gaat via het zogenaamde eLoket (zie eherkenning.nl). Een aantal weken voor de openstelling van de aanvraag kan je de concept subsidieaanvraag al in het eLoket klaarzetten.

Meer info?

Raadpleeg voor meer info de site van rvo.nl. Je kunt ook contact met ons opnemen. Wij werken samen met Vindsubsidies. Een organisatie die helpt om subsidieprojecten zo succesvol en soepel mogelijk te laten verlopen. Meer informatie vind je op de website van Vindsubsidies.

bottom of page