top of page

Beëindig vrijwillige ziektewetverzekering bij overstap naar bv


Als je als ondernemer overstapt naar een bv, moet je een eventueel vrijwillige ziektewetverzekering bij het UWV zelf beëindigen. Doe je dit niet, dan betaal je de premie voor niets, want bij ziekte heb je geen recht op een uitkering.

Overstap naar bv

De overstap naar een bv wordt meestal overwogen bij een zodanig structureel hoge winst, dat deze niet meer volledig consumptief wordt gebruikt. Het voordeel van de overstap is onder meer dat de overwinst onbelast in de bv kan worden opgepot. De overstap betekent echter ook dat je als werknemer in dienst treedt bij de bv.

Vrijwillige verzekering Ziektewet

Je kan je als ondernemer in de inkomstenbelasting bij het UWV verzekeren voor de ziektewet. Je hebt dan, als je voldoet aan de voorwaarden, bij ziekte recht op een uitkering.

Niet voor de dga

Een vrijwillige verzekering voor de ziektewet bij het UWV heeft geen zin voor de dga. De dga is namelijk in dienst bij de bv. De bv is verplicht om bij ziekte het loon twee jaar door de betalen. In die periode heb je geen recht op een ziektewetuitkering. Wettelijk is namelijk bepaald dat er geen ziektewetuitkering wordt betaald als er recht bestaat op loon.

Ook premie kwijt

Als je bij de overstap naar een bv niet zelf de vrijwillige ziektewetverzekering beëindig, betaal je de premie voor niets. Je krijgt geen uitkering bij ziekte en krijgt ook de premie niet terug als je de verzekering achteraf beëindigt. Dit is onlangs nog bevestigd door de Centrale Raad van Beroep, de rechter inzake uitkeringsgeschillen.

Betere voorlichting

Het UWV informeert verzekerden over deze kwestie op verschillende manieren. Toch heeft de staatssecretaris naar aanleiding van bovengenoemde rechtszaak contact opgenomen met het UWV om te bezien of betere voorlichting nodig is.

bottom of page