top of page

UWV stapt over op eHerkenning


Ook het UWV gaat gebruik maken van eHerkenning. Het gebruik hiervan bij het UWV is vanaf 1 november 2018 mogelijk. Vanaf 1 november 2019 wordt het gebruik van eHerkenning zelfs verplicht.

Wat is eHerkenning?

eHerkenning is een initiatief van de Rijksoverheid voor veilig inloggen bij (overheids)organisaties, speciaal voor bedrijven. Ondernemers of medewerkers van een organisatie kunnen zich met één inlogmiddel veilig en eenvoudig online identificeren bij verschillende organisaties. Zij hoeven hierdoor niet steeds opnieuw wachtwoorden aan te vragen en te onthouden.

Voorbereiden op verplichting

Bedrijven kunnen zich vanaf 1 november 2018 voorbereiden op de verplichting tot het gebruik van eHerkenning bij het UWV. eHerkenning zal bijvoorbeeld gebruikt moeten worden voor het doorgeven van ziek- en herstelmeldingen.

Leveranciers

Er zijn zes erkende leveranciers van eHerkenning. Werkgevers zijn vrij in hun keuze bij wie ze zich aanmelden.

Niet alleen UWV

Het UWV is niet de enige overheidsorganisatie die eHerkenning verplicht stelt. Zo moeten bijvoorbeeld ook investeringen waarvoor een ondernemer de energie- of milieu-investeringsaftrek wil krijgen, aangemeld worden via deze inlog.

Verschillende betrouwbaarheidsniveaus

eHerkenning is er in vier betrouwbaarheidsniveaus. Niet iedere organisatie of bedrijf vereist namelijk even strenge eisen bij het verstrekken van online toegang. Het UWV gaat gebruik maken van het op één na hoogste betrouwbaarheidsniveau, niveau 3. Op dit niveau wordt bijvoorbeeld het originele identiteitsdocument gecontroleerd.

Kosten

De leveranciers van e-herkenning hanteren verschillende kostentarieven. De kosten lopen iets op naarmate van een hoger betrouwbaarheidsniveau gebruik wordt gemaakt.

Tip: zorg dat je een voldoende hoog betrouwbaarheidsniveau aanschaft voor de organisaties waarmee je zaken doet, anders moet je dit niveau later upgraden.

Meer info?

Meer informatie is te verkrijgen op de site eHerkenning.nl.

bottom of page