top of page

Studiekosten kind op de zaak?


Studerende kinderen kosten een vermogen. Er is gelukkig in veel gevallen studiefinanciering mogelijk, al zorgt dat na afloop wel voor een studieschuld. Maar er is wellicht meer mogelijk voor jou als ondernemer om jo zoon of dochter tegemoet te komen in de studiekosten.

Kind op de payroll?

Misschien is het een optie jouw kind op de loonlijst van jouw bedrijf te zetten. Deze loonkosten zijn voor de onderneming aftrekbaar. Het loon is bij jouw kind weliswaar belast, maar omdat er recht bestaat op de heffings- en arbeidskorting, hoeft jouw zoon of dochter pas vanaf een inkomen van ruim € 6.700 belasting te betalen.

Let op! De verdiensten van jouw kind moeten reëel zijn, dus ongeveer wat een vergelijkbare werknemer zou verdienen.

Studiekosten belastingvrij vergoeden

Studiekosten van een studie, die erop gericht is om inkomen te verdienen, kan je als werkgever bovendien belastingvrij vergoeden.

Tip: dit schept dus mogelijkheden als jouw kind bij jou meer verdient dan bovengenoemde grens of ook over andere inkomensbronnen beschikt.

Ov-kaart of auto?

Heeft jouw kind geen recht op een gratis ov-kaart, dan is een auto van de zaak wellicht een optie. Staat jouw kind op de payroll, dan zijn de kosten voor het bedrijf aftrekbaar en heeft jouw zoon of dochter te maken met de bekende bijtelling.

Tip: je kan de bijtelling beperken tot 4% van de cataloguswaarde door een volledig elektrische auto ter beschikking te stellen.

Niet op de payroll?

Is meewerken in jouw bedrijf geen optie, dan kunt je jouw kind ook een lening verstrekken. Bepaalde studiekosten zijn namelijk aftrekbaar. Het moet dan gaan om een studie die erop gericht is inkomen te verdienen. De aftrek geldt voor verplichte leermiddelen, zoals boeken, en les-, cursus-, college- en examengelden.

Let op! Jouw kind heeft geen recht op aftrek als je de studiekosten voor hem of haar betaalt.

Geen inkomen?

Heeft jouw kind geen belastbaar inkomen, dan kan de aftrek van studiekosten ertoe leiden dat er een negatief inkomen ontstaat. Dit is verrekenbaar met positieve inkomsten in de erop volgende negen jaren.

Heb je vragen over de mogelijkheden die je hebt in de tegemoetkoming van de studiekosten van jouw zoon of dochter? Neem gerust contact met ons op.

bottom of page